ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Maria Hadjisavva
Maria Hadjisavva 0 Comments
1,309 Signatures Goal: 15,000

 

Παρακαλώ γράφετε όνομα και σχόλιο με λατινικούς χαρακτήρες!!!

 

Θέμα: Διαφωνία για την επικείμενη αλλαγή του ωραρίου εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Εγκύκλιος 1462 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012

Συγκεκριμένα: Διαφωνία με την επικείμενη αλλαγή του καθημερινού ωραρίου από την 1/09/2013 και εντεύθεν, ώστε να ισχύει 8.00/9.00-15.30/16.30, και αίτημα για παραμονή του υφιστάμενου ωραρίου, 7.30/8.30 – 15.00/16.00. Η αλλαγή αυτή δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς ούτε αποφέρει τα οφέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 της πιο πάνω Εγκυκλίου. Αντίθετα θα επιφέρει επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή αναστάτωση, άνευ λόγου και αιτίας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τασσόμαστε εναντίον μιας νέας μετακύλισης του ωραρίου διότι πιστεύουμε ότι θα επηρεαστεί δυσμενώς ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία, όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ταύτιση του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους συνεπάγεται μεταξύ άλλων ότι και επαγγελματίες όπως γιατροί, δικηγόροι, κομμωτές, αισθητικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και πολλοί άλλοι θα πρέπει να ξεκινούν άρα και να τελειώνουν τα ραντεβού τους αργότερα εφόσον δημόσιοι και ιδιωτικοί θα σχολάνουμε την ίδια ώρα. Θα παρατηρείται κομφούζιο στους δρόμους και θα αυξηθεί ο συνωστισμός σε υπηρεσίες όπως πρατήρια καυσίμων, υπεραγορές, καταστήματα. Θα αποσυντονιστεί το όλο σύστημα με τις ώρες μαθημάτων των παιδιών στα φροντιστήρια και γενικά τις απογευματινές τους δραστηριότητες επηρεάζοντας κατ' επέκταση και το ωράριο των καθηγητών τους. Η Δημόσια Υπηρεσία είναι γεγονός ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και ριζικές τομές αλλά η περαιτέρω αλλαγή του ωραρίου δεν θα βοηθήσει καθόλου στη βελτίωση της λειτουργίας μας, μόνο ταλαιπωρία για όλους θα προκαλέσει.

 

 Συγκεκριμένα:

  Α.Προβλήματα στην εργασία που θα δημιουργηθούν λόγω του νέου ωραρίου:

(α) Οι καιρικές συνθήκες της χώρας μας απαιτούν την έναρξη της εργασίας όσο πιο νωρίς το πρωί, αφού ξημερώνει νωρίς. Η υγρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν για περίπου έξι μήνες (Μάιο μέχρι Οκτώβριο με τρεις μήνες να επικρατούν συνθήκες καύσωνα), δυσκολεύουν κατά πολύ την εκτέλεση των απαραίτητων για αρκετές υπηρεσίες επιτόπιων ερευνών στην ύπαιθρο, μετά τις 9.00πμ.

(β) Συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται σε άλλες επαρχίες εκτός του τόπου διαμονής τους, δεδομένου του χρόνου ταξιδιού που απαιτείται από και προς την εργασία, θα αναγκαστούν να επιστρέφουν στην αφετηρία τους πολύ μετά τις 16:30, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ψυχική/σωματικη υγεία των ιδίων, αλλά και των οικογενειών τους.

(γ) Η πλειοψηφία της Δημόσιας Υπηρεσίας, δεν απαιτεί την κατ’ ευθείαν επαφή με αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν υπάρχει λόγος απόλυτης ταύτισης των ωραρίων μας με τα ωράρια της Ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

 (δ) Στις Υπηρεσίες που δεν εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε δημοσιονομικά οφέλη από το νέο ωράριο. Αντίθετα, όταν η εργασία στηρίζεται στην ομαδική εργασία, απαιτείται όσο το δυνατόν κοινό ωράριο εργασίας όλων των υπαλλήλων.

(ε) Με την επιδιωκόμενη ταύτιση του ωραρίου της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με τον ιδιωτικό τομέα, αυτό θα αποβεί τελικά εις βάρος της εξυπηρέτησης του κοινού. Με το σημερινό ωράριο, οι ώρες έναρξης εξυπηρέτησης του κοινού, έχουν καθοριστεί από 8.00 μέχρι14.30. Με την υποχρεωτική έναρξη της εργασίας μας στις 8.00, αναμένεται λογικά ότι το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού θα διαμορφωθεί από τις 8.30-15.00. Δηλαδή, κανένας ιδιωτικός υπάλληλος ή αυτοεργοδοτούμενος δεν θα έχει την ευχέρεια να εξυπηρετηθεί από το δημόσιο τομέα, πριν την έναρξη της δικής του εργασίας, όπως συμβαίνει σήμερα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι ο κύριος όγκος επισκέψεων του κοινού γίνεται μεταξύ των ωρών 8.00 – 13.30, Η επέκταση του σημερινού ωραρίου μέχρι τις 14.30 αντί 14.00 που ίσχυε παλιά, δεν έχει δημιουργήσει οφέλη, πόσο μάλλον η προβλεπόμενη επέκταση του μέχρι τις 15.00 από το Σεπτέμβριο.

(στ) Όσον αφορά την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού θα ταυτιστεί περισσότερο η ώρα έναρξης εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποχώρηση των δημόσιων υπαλλήλων θα γίνεται στις ώρες αιχμής του απογεύματος.

(ζ) Ο λόγος που τα απογεύματα της Τετάρτης δεν ήταν παραγωγικά, ήταν γιατί το μισάωρο διάλειμμα για φαγητό, δεν ήταν αρκετό και διαρκούσε συνήθως περισσότερο. Τώρα, όταν ο δημόσιος υπάλληλος θα υποχρεώνεται να σχολάσει μετά τις 15.30, θα του είναι απαραίτητο το διάλειμμα για ένα πρόχειρο φαγητό, εις βάρος του παραγωγικού του χρόνου και μάλιστα σε καθημερινή βάση.

(η) Θα αυξηθούν τα έξοδα του δημόσιου υπαλλήλου, παρά το ήδη μειωμένο μισθολόγιο, λόγω της ανάγκης για αγορά πρόχειρου φαγητού σε καθημερινή βάση. Επίσης οι μητέρες υπάλληλοι με μικρά παιδιά, θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν οικονομικά περισσότερο για να προβούν σε διευθετήσεις για φύλαξη των παιδιών τους, λόγω επιμήκυνσης του ωραρίου.

(θ) Θα αυξηθούν ταυτόχρονα οι κρατικές δαπάνες για τον κλιματισμό των κυβερνητικών κτιρίων λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, λόγω της επιμήκυνσης του ωραρίου εντός της ζώνης ψηλών θερμοκρασιών, πέραν των όποιων εμφανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

(ι) Η φόρτιση και το άγχος των υπαλλήλων θα αυξηθεί παρά να μειωθεί, με τη σκέψη για το πότε θα καταφέρουν να φτάσουν σπίτι τους.

(κ) Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να προσέρχονται αργότερα από τις 8.00πμ στην εργασία τους και μέχρι τις 8.30πμ, μπορούν να το πράττουν και με το υφιστάμενο σήμερα ωράριο.

Β. Προβλήματα κοινωνικά και οικογενειακά:

(α) Δεδομένου ότι η Εκπαιδευτική Δημόσια Υπηρεσία δεν θα υποστεί καμία διαφοροποίηση στο μέχρι τώρα ωράριο της και ότι τα σχολεία θα συνεχίσουν να ξεκινούν στις 7.30-7:40 και να σχολάνε στις 13:05-13:40 αναλόγως για τα δημοτικά και Γυμνάσια-Λύκεια), αφ’ ενός οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν τα πρωινά άσκοπη σπατάλη προσωπικού χρόνου ενώ αφ’ ετέρου θα προκαλείται ταλαιπωρία των παιδιών μετά την λήξη των μαθημάτων τους.

(β) Η εξωσχολική παιδεία (φροντιστήρια, χορός, αθλητισμός) των παιδιών ξεκινά από τις 15.00 σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στις Ευρωπαϊκές χώρες τα σχολεία που ξεκινούν από τις 8:30 και μετά, και σχολάνε μετά 15.30, διαθέτουν σχολικά λεωφορεία και δεν υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξελιγμένο προσφέροντας μάθηση και αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σε αντίθεση με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρα μας, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτει τέτοιου είδους πλεονεκτήματα. Αυτό θα αναγκάζει τους γονείς δημόσιους υπάλληλους, να παίρνουν άδεια ολιγόωρης απουσίας καθημερινά, για να ανταποκριθούν στις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, με γενικότερη αναστάτωση της υπηρεσίας τους.

(γ) Γενικά η αλλαγή του ωραρίου από την 1/09/13 είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πλήγμα για την κυπριακή οικογένεια καθώς συνεπάγεται σημαντική μείωση του χρόνου που θα περνά η οικογένεια μαζί, και επιπλέον υποχρεώνει τους γονείς να αναθέτουν τις ευθύνες τους σε ξένους ανθρώπους για την φροντίδα των παιδιών. Οι πλείστοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν τουλάχιστο τη δυνατότητα να βρεθούν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους, μεταξύ των ωρών 13.00-15.00.

 

Εν κατακλείδι, η παραμονή του υφιστάμενου ωραρίου, αποτρέπει όλα τα πιο πάνω προβλήματα, και αιτούμεθα όπως παραμείνει, δηλαδή: Καθημερινό ωράριο εργασίας: 7.30/8.30 – 15.00/16.00

Links


Comment

1309

Signatures

 • 4 years ago
  loukia kalopsidioti Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Maria Tiggiridou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  KATERINA KASAPI Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Chrystalla Zindili Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Audiatur et Altera Pars Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  KYRIAKI IOANNOY Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Nicholas Kotzakolis Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Andreas Nicolaou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Maria Demetriadou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  KYPROS HADJIAFXENTIS Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Georgia Eleftheriou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  CHRISTOS CHRISTOU Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Amalia Evripidou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Giannoula Stulianou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Neofuta Stelikou Cyprus
  4 years ago
See More