Solidarity with Iran

Krzysztof Gutkowski
Krzysztof Gutkowski 0 Comments
336 Signatures Goal: 500

Your Excellency, The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran Ayatollah Sayyed Ali Khamenei Your Excellency, Minister of the Interior of the Islamic Republic of Iran Sadegh Mahsouli Your Excellency, Head of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi Your Excellency, Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Poland Hadi Farajvand As the signatories of the following petition we represent the interest of no state or organization. We form a group of citizens motivated by the strong sense of objection to the state of affairs in Iran. It is since last week that we have been watching post electoral protests in Iranian cities. We are strongly concerned with the fact that those demonstrations have met with brutal response of the authorities. According to the belief that peaceful demonstrations may not be treated with forceful acts, we demand that Iranian authorities: - Will restrain from violent acts against peaceful demonstrations; - will release the imprisoned, who are being held only for their political believes or involvement in the protests; - will allow both Iranian and international media to report on the events with no restrictions. - will stop restricting the Iranians’ access to mobile telephony and media, especially to the Internet; - will verify the reports on falsifying the elections in an unbiased manner. We demand from Iranian authorities to respect the human rights i.e. the right to assembly, freedom of speech, access to information and to cease the repressions against their own citizens. --------- Wasza Excelencjo, Przywódco Islamskiej Republiki Iranu Ajatollah Sajjed Ali Chamenei Wasza Excelencjo, Ministerze Spraw Wewnętrznych Islamskiej Republiki Iranu Sadegh Mahsouli Wasza Excelencjo, Zwierzchniku Sądownictwa Islamskiej Republiki Iranu Ajatollah Mahmoud Haszemi Szahroudi Wasza Excelencjo, Ambasadorze Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Hadi Faradżwand (Hadi Farajvand) My, niżej podpisani, nie występujemy w imieniu władz żadnego państwa, ani organizacji. Jesteśmy grupą obywateli, których do działania skłoniło wewnętrzne poczucie sprzeciwu wobec rozwoju wypadków w Iranie. Od tygodnia obserwujemy powyborcze protesty w irańskich miastach. Nasz głęboki sprzeciw wywołuje fakt, że demonstracje spotkały się z brutalną odpowiedzią władz. Wychodząc z założenia, że pokojowe protesty nie mogą być dławione siłą, żądamy, by irańskie władze: ·powstrzymały się od użycia przemocy wobec pokojowych demonstracji; ·uwolniły z aresztów i więzień osoby zatrzymane wyłącznie ze względu na ich przekonania polityczne lub udział w protestach; ·umożliwiły irańskim i międzynarodowym mediom swobodne relacjonowanie wydarzeń; ·przestały ograniczać Irańczykom dostęp do telefonii komórkowej oraz mediów, a szczególności internetu. ·w bezstronny sposób zweryfikowały doniesienia o fałszerstwach wyborczych. Stanowczo domagamy się od władz irańskich respektowania praw człowieka, w tym prawa do zgromadzeń, wolności słowa, dostępu do informacji oraz zaprzestania represji wobec swoich obywateli.

Sponsor

Informal Group "Solidarni z Iranem", Poland

Comment

336

Signatures

 • 8 years ago
  Kiarash Bashiri Sweden
  8 years ago
 • 8 years ago
  Mariola Ghanbari United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Wojciech Frankowski Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Dariusz Zaskórski Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Zbigniew Chruściel Libya
  8 years ago
 • 8 years ago
  Arek K. Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Mateusz Pawłowski Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Anna Krasnowolska Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Anna Ryguła Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Beata Kowalska Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Marta Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Katarzyna Hess Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Piotr Jarosz Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Ilona J Poland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Marta Papiewska Israel
  8 years ago
See More