پارس آنلاین:سیاست جدید را متوقف کنید

mersa irani
mersa irani 2 Comments
52 Signatures Goal: 500

با سلام

 همینطور که میدانید شرکت پارس آنلاین دو سیاست جدید در رابطه با دانلود شبانه ایجاد کرده: تغییر
ساعت دانلود به
2 تا 7 ویجاد سیاست fair use

ضرری که این دو سیاست به ما کاربران میرسد کاملا مشخص است و خود میدانید.

جالب اینجاست که پارس آنلاین این دو کار را بنا به درخواست مشترکین بیان می کند و گفته بعلت کاهش سرعت این کار را می کنیم

در خواست ما از مدیران سایت این است:

1- انجام این سیاست را بنا به  درخواست کاربران بیان نکنید

2- بجای محدود کردن کاربران برای کاهش سرعت پهنای باند را اضافه کنید

3- این کار از نظر ما غیرقانونی است زیرا با مفاد قرارداد اولیه مغایرت دارد لذا نمی توانید تا قبل از اتمام قرارداد هر کاربر این سیاست را برای وی اعمال کنید

4- در صورت اعمال این دو سیاست بعلت محدود شدن ، خدمات باید با قیمت کمتر و متناسب با محدودیت اعمال شده ارائه شود

5- دست از دروغ گویی و کم فروشی بردارید..... خدمات با کیفیت به کاربران بدهید.....در غیر این صورت با ریزش کاربران مواجه می شوید

با تشکر

Links


 • mohmos
  mohmos Iran, Pars
  Nov 10, 2014
  Nov 10, 2014
  امیدوارم این سیاست مزخرف تغییر کنه چون بیشتر مردم اینترنت رو برای ساعت رایگان شبانه میخرن
 • mohmos
  Nov 10, 2014
  Nov 10, 2014
  امیدوارم این سیاست مزخرف تغییر کنه چون بیشتر مردم اینترنت رو برای ساعت رایگان شبانه میخرن
52

Signatures

 • 3 years ago
  mohmos
  3 years ago
 • 5 years ago
  reza Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  mohammad United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Hamed Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  بهنام زارع Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  iman Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Mohsen Switzerland
  5 years ago
 • 5 years ago
  morisat Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  رضا حبیبیان پاک نژاد Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  ali Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Ebi Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  mohammad Canada
  5 years ago
 • 5 years ago
  کیمیا Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Erfan Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Magsood Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
See More