Biex jitrangaw il proposti tal Kurja dwar il festi Maltin

Clayton Zahra
Clayton Zahra 0 Comments
692 Signatures Goal: 1,000

Il Kurja harget xi proposti dwar il festi maltin. Fost dawn trid taqta li jizdied l armar fit toroq, is sorprizi li jsiru miz zghazagh, hrug il vara ma jsirx fuq iz zuntier, trid li s sekondarji ikollhom dritt daqs titular fil knejjes, taqbil waqt marci, kant ta tghajjir, ma tridx li marc jieqaf quddiem kazin tal banda l ohra u ohrajn. Filwaqt li certu affarijiet nemmnu li ghandhom jitrangaw fosthom kontroll waqt il marci ghall eccess ta alcohol u nies b ilbies mhux dicenti jew minghajr flokkijiet, ma nemmnux li l Kurja ghandha tikkmanda x isir fit toroq ghax it toroq mhumiex tal Kurja u l armar huwa propjeta tan niesa tar rahal li ta kull sena jaghtu d donazzjonijet taghhom biex dan l armar jittranga jew isir. Jekk Il Kurja vera temmen li hi vicin tal poplu ghandha tikkunsidra li b dawn il firem hawn migbura ghanda tirriversja certu decizjonijiet li hadet bhall uhud minn dawn imsemmija hawn fuq.

Sponsor

http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=144906463721&ref=ts

Links

http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=144906463721&ref=ts http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=136456316101&ref=ts

Comment

692

Signatures

 • 7 years ago
  Thomas Pirovano Switzerland
  7 years ago
 • 8 years ago
  CJBsgvgv Luxembourg
  8 years ago
 • 8 years ago
  Pharmd298 Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  kxajtaibld United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  fqakrjh Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  yzoxafj Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  Fuga Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  headline1 United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  BlackCorners Japan
  8 years ago
 • 8 years ago
  Giorgio Borg Malta
  8 years ago
 • 8 years ago
  verdananormal Turkey
  8 years ago
 • 8 years ago
  htmlbeispiel1 United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  internelink Ukraine
  8 years ago
 • 8 years ago
  Jonathan Malta
  8 years ago
 • 8 years ago
  rosemarie sajeba Canada
  8 years ago
See More