Jean-Pierre LAHAYE WALLONIE 0

OPEN BRIEF AAN ALLE BURGERS VAN DE VIER BELGISCHE GEWESTEN

10 signers. Add your name now!
Jean-Pierre LAHAYE WALLONIE 0 Comments
10 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wij leven in een federaal land met een bijzonder complex organisatie die conflicten veroorzaakt en gekenmerkt wordt door een gebrek aan aangepast bestuur, gekoppeld aan een pak overbodige financiële uitgaven. Sommige Belgen willen het land redden, anderen willen zijn einde en de onafhankelijkheid van hun gewest, terwijl een derde categorie hun gewest graag een lotsverbintenis met een ander land wil zien aangaan.

In het vooruitzicht van de verkiezingen van 2014 lijkt ons heden een consensus mogelijk over volgend belangrijk punt : eisen dat de kandidaten voor deze verkiezingen zich engageren voor een FEDERAAL BELGIË MET VIER GEWESTEN (Brussel, Vlaanderen, Wallonië en het Duitstalig gebied). Het staat de gewesten natuurlijk vrij om wederzijdse samenwerkingsakkoorden te sluiten aangaande bepaalde bevoegdheden. Een dergelijke evolutie is in het verlengde van de zes opeenvolgende staatshervormingen die tot hiertoe de Belgische staat vorm gaven. Het komt er dus op aan om een stap vooruit te zetten richting vereenvoudiging van de organisatie van de Staat met een beleid dat veel dichter bij de burger staat.

In het kader van dit debat is er willens nillens een bijzondere plaats voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doordat ze het voorwerp uitmaakt van een machtsstrijd tussen Wallonië en Vlaanderen, wordt ze voor het ogenblik door onze medeburgers de facto niet erkend als een volwaardig gewest.  De Brusselaar wordt belemmerd om zichzelf te besturen door het feit dat de hoofdstad van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap er gevestigd zijn, en door de surrealistische organisatie van het gewest op basis van de gemeenschappen (de Franse Gemeenschap en de COCOF, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC en bovendien nog de COCOM of Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Bovendien werkt deze « organisatie berustend op gemeenschappen » allerhande conflicten in de hand, waarbij zowel de rechtse als de centrum en linkse partijen baat bij vinden. Bij wijze van voorbeeld is de benaming                  « Federatie Wallonië-Brussel » illegaal en een doorn in het oog van de Vlamingen, terwijl het bestaan zelf van die Federatie de ontwikkeling van coherente beleid aangepast aan de verschillende eigenheden van Wallonië en Brussel in de weg staat.

Elk van de vier gewesten moet de volle verantwoordelijkheid krijgen over alle bevoegdheden nu nog toevertrouwd aan de gemeenschappen: onderwijs, cultuur, openbare tv-zenders, opleiding en gezondheid, steun voor jongeren, sport en internationale betrekkingen. De recente voorbeelden rond het opzetten van scholen en kinderdagverblijven te Brussel in functie van de ‘gemeenschap’ waartoe de ouders behoren illustreren perfect deze absurde toestand (om nog het woord ‘apartheid’ niet te gebruiken).

De politieke verantwoordelijken van de Duitstalige Gemeenschap van België hebben zich eenparig uitgesproken ten gunste van een volwaardig Gewest  in het vernieuwde België. Zij wensen, binnen het raamwerk van een geconsolideerd federaal België, hun toekomst in eigen handen te kunnen nemen.

Voor Wallonië verwijzen we graag naar de publicaties sinds 1983 van de Mouvement du Manifeste Wallon en deze van het Destrée-Instituut.  Zij pleiten duidelijk voor een federale staat met vier gewesten, zonder de gemeenschappen.

Indien het probleem zich minder scherp stelt in Vlaanderen door de fusie Gewest/Gemeenschap, gaan er ook in Vlaanderen nogal wat stemmen in dezelfde richting op, die Brussel als volwaardig gewest erkennen, met dezelfde rechten en plichten als de andere gewesten.

Tenslotte werden voorstellen uitgewerkt door de drijvende krachten van Pro Bruxsel voor een solidariteitsfederalisme tussen vier volwassen gewesten. Deze voorstellen liggen overigens in het verlengde van het ontstaan van een heuse Brusselse gewestelijke beweging die terug te vinden is in de
publicatie van de Manifesten en de organisatie van de “Staten generaal voor Brussel”.

Het zijn de burgers van deze vier Gewesten van België die u uitnodigen om deze brief te ondertekenen en hem bekendheid te verschaffen waar dan ook, en zeker bij de kandidaten die publieke verantwoordelijkheid op zich willen nemen naar aanleiding van de verkiezingen van 2014 :

« WIJ EISEN EEN BELGIË DAT STOELT OP VIER GEWESTEN 
EN ZEKER NIET OP DRIE GEMEENSCHAPPEN »

Sponsor

Jean-Pierre LAHAYE Alain MASKENS Thierry VANHECKE Olivier WARLAND

Links

Share for Success

Comment

10

Signatures