Петиција за изградба на Фабрика за производство на биогас, врз база на биоразградлив отпад во општина Прилеп

Sign now!
772
People Signed