Svetlozar Momtchilov 0

Българи в чужбина против ЗЗО

4340 signers. Add your name now!
Svetlozar Momtchilov 0 Comments
4340 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ДО:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

                                            ПЕТИЦИЯ

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖИВЕЯТ                                           ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА

ОТНОСНО: ПРЕKРАТЯВАНЕ НА РЕКЕТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Като български граждани, които живеят постоянно в чужбина:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕКРАТИ РЕКЕТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

Съгласно Закона за здравното осигуряване  българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО). С поставянето на краен срок държавата цели да превърне начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на българските граждани, които живеят в чужбина и съгласно чл.40а от ЗЗО не дължат вноски за здравно осигуряване. След това държавата ще започне да събира тези “задължения” по административен или съдебен ред.

Ето защо настояваме: 

1. Да се премахне крайният срок за подаване на заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г.

2. Да се осигури възможност българите от чужбина да подават заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г. по електронен път без електронен подпис.

3. Българското правителство да организира през 2013 г. информационна кампания за разясняване на направените промените в българското законодателство, които засягат българите в чужбина.

15 декември 2012 г.

Инициативен комитет на български граждани, постоянно живеещи в чужбина

Sponsor

"Bulgaria SEGA" - The newspaper of the Bulgarians in the USA and Canada "България СЕГА" - Вестникът на българите в САЩ и Канада

Links


Забележка #1: 

Текстът, който излиза за доброволни дарения (тези суми НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и не са условие за подписването на петицията!!!)в полза на http://www.ipetitions.com СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕТО НА ВАШИЯ ПОДПИС няма нищо общо със спонсора на петицията - в. "България СЕГА".  

 

 

Забележка #2: 

Читателите, които желаят да коментират за в. "България СЕГА" промяната
на Закона за здравното осигуряване, касаеща българите в чужбина, могат 
да се свържат с нас:

На следните телефони: 847.368.1033 или 773.317.8035
Е-майл: editor@bulgariasega.com
Facebook: www.facebook.com/bulgariasega
Twitter: www.twitter.com/bulgariasega

Share for Success

Comment

4340

Signatures