Peter Juhas 0

Zrusenie predcasnych volieb / Cancellation of early elections

141 people have signed this petition. Add your name now!
Peter Juhas 0 Comments
141 people have signed. Add your voice!
57%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Peticia / The Petition:

Občania Slovenskej Republiky, týmto konštatujeme, že zákon, ktorým sa skrátilo volebné obdobie poslancov národnej rady a boli vyhlásené predčasné voľby na 10.3.2012 bol prijatý v rozpore s Ústavou SR. Vyzyvame Narodnu Radu Slovenskej Republiky, Prezidenta Slovenskej Republiky, Sudcov Ustavneho Sudu, Ombudsmana SR aby chranili ustavne prava vsetkych obcanov Slovenskej Republiky.


CItizens of Slovak Republic hereby states, that the law, which shortened the term of parliamentarians of The National Council and announced early election for 10.03.2012 was accepted in conflict with the Constitution of the SR. We invoke The National Council of Slovak Republic, President of Slovak Republic, Judicature of The Constitutional Court, Ombudsman of SR to defend the constitutional rights of all citizens of Slovakia.


Share for Success

Comment

141

Signatures