Scholarships Scholarships 0

Slovenija naj bo država, v kateri znanje nima državljanstva!

374 signers. Add your name now!
Scholarships Scholarships 0 Comments
374 signers. Almost there! Add your voice!
75%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Poziv na protest: »Slovenija naj bo država, v kateri znanje nima državljanstva!«, ki bo potekal v torek, 17. 1. 2012, ob 16h (zbirno mesto pred zgradbo Univerze v Ljubljani) S 1.1. 2012 je bila mnogim redno vpisanim študentom, ki prihajamo iz tujine in študiramo na različnih slovenskih univerzah, ukinjena pravica do pridobitve državne štipendije. Vseh študentov, ki smo redno vpisani v programe slovenskih univerz je okoli 2000, na Univerzi v Ljubljani pa nas je 1350 (večinoma prihajamo iz držav nekdanje Jugoslavije: 34% iz Republike Hrvaške, slabih 20% iz Republike Makedonije, približno 9% pa iz Bosne in Hercegovine). Mnogi smo z začetkom tega študijskega leta prvič kandidirali za pridobitev štipendij v prepričanju, da bomo, podobno kot naši starejši študijski kolegi, izenačeni s študenti s slovenskim državljanstvom, ki lahko kandidirajo za pridobitev državne ali Zoisove štipendije. Presenečeni smo ugotovili, da nam 23. člen novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. 1. 2012 odvzema pravico do državnih štipendij, saj neposredno odpravlja 8. člen Zakona o štipendiranju (ZŠtip), ki nam je to pravico omogočal. Tisti, ki smo vpisani v višje letnike visokošolskih zavodov in smo v preteklosti štipendijo že dobivali, to pravico sicer ohranjamo, vendar le do konca tega študijskega leta. Pravico do štipendije imajo odslej po ZUPJS le še državljani Slovenije, kar se nam zdi diskriminatorno, zato smo se skupaj s slovenskimi študenti, asistenti, profesorji in ostalimi organizirali ter poskušali rešiti ta problem pri pristojnih ustanovah. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve do sedaj niso želeli poiskati rešitve za naš problem, rektor Univerze v Ljubljani nam je izrazil podporo in obljubil operativno pomoč, vendar sporni 23. člen v ZUPJS še vedno ostaja. Prepričani smo, da omenjeni zakon (ZUPJS) ne diskriminira le nas, ki se bomo morali - zaradi ukinitve štipendije - v nekaj mesecih verjetno vrniti nazaj v svoje države. Ta zakon je izredno problematičen tudi za naše študijske kolege in kolegice, profesorje in profesorice, raziskovalke in raziskovalce zaposlene na fakultetah in za visokošolski prostor nasploh, saj neposredno ovira možnosti mednarodnega sodelovanja, kar je pomemben strateški cilj tako Republike Slovenije kot tudi njenega visokega šolstva. Težko razumemo, da zakon jemlje pravice tujim študentom v situaciji, ko Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije zaključuje poslovno leto 2010 z velikim presežkom prihodkov nad odhodki (v skupni višini 4.841.865 EUR). Presežek predstavljajo neporabljeni prilivi sredstev iz naslova koncesijskih dajatev študentskih servisov in so v celoti namenjeni za programe štipendiranja. Zgolj s presežki prihodkov nad odhodki tega javnega sklada v letu 2010 bi lahko eno leto financirali štipendije 2.241 našim študentom iz tujine v povprečnem znesku državne štipendije iz leta 2010 v višini 180 EUR! Ob tem bi želeli opozoriti na siceršnjo problematičnost tega zakona. ZUPJS namreč znižuje oziroma ukinja obseg pravic tudi mnogim drugim skupinam prebivalstva (npr. dijakom), na kar že nekaj časa opozarjajo strokovne in zainteresirane javnosti. Takšnemu zakonu zato ostro nasprotujemo in vas vabimo na skupen protest, v katerem bomo odločno zahtevali: »Slovenija mora ostati država, v kateri znanje nima državljanstva!«. Na protestu bodo sodelovali študentje iz številnih fakultet Univerze v Ljubljani ter različna gibanja. Na protestu bomo pristojne ustanove javno pozvali, da naj nam nemudoma omogočijo pravico do prejemanja državne štipendije. Dejan Plantak Tomislav Krnač Katarina Hlaj Neven Oblaković Katarina Kovačič Sandra Šlibar Ivan Klarić Tatjana Radović Ivana Ljuština Eglė Samoškaitė Alma Drnovac Irena Bilčić … in ostali tuji študentje, ki ste jim z ZUPJS odrekli pravico do kvalitetnega študija v Sloveniji. Skupina tujih študentk in študentov redno vpisanih v visokošolske programe v RS Podporniki in podpornice zahtev redno vpisanih študentov iz drugih držav: asist. mag. Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo UL Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije asist. dr. Uršula Lipovec Čebron, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Miha Novak, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Anja Muhvič, študentka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Beja Protner, študentka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Denis Oprešnik, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Miha Poredoš, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Primož Časl, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL Gibanja, ki podpirajo zahteve redno vpisanih študentov iz drugih držav: Mi smo univerza Gibanje 15o

Share for Success

Comment

374

Signatures