Sign Petition

Zaustavimo diskriminaciju vlasnika motocikala

1,864 Signatures Goal: 10,000

Ovom peticijom želimo izjednačiti prava vlasnika motocikala sa pravima vlasnika osobnih automobila.

Trenutno su vlasnici motocikala u nejednakom položaju u odnosu na vlasnike osobnih automobila koji su također svrstavaju u motorna vozila kao i motocikli.

Trenutno je na snazi zakon po kojem se godišnji Porez na cestovna motorna vozila plaća za motocikle starije od 10 godina dok za automobile nakon isteka 10 godina starosti nema obaveze plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Naš ustavno pravni položaj zajamčen čl. 14. Ustava RH-a koji nam jamči da smo svi jednaki pred zakonom, zatim čl. 51. Ustava kojim nam je zajamčeno da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti, zatim Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz Rima, 04.11.1950.g. povrijeđen je odredbom članka 17. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave.

Cijeneći ostala izvorišta zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i to Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojemu je u članku 2. stavku 1. točki 33 definirano što su motorna vozila: “motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću tračnicama i sl.”, zatim Direktive Europske unije, kao i klasifikaciju Ekonomske komisije ujedinjenih nacija za Europu (ECE) na kojoj je utmeljena Direktiva 2002/24/EC od 18.03.2002.g. jasno je da se nas vlasnike motocikala bez valjanoj pravnog uporišta, odnosno u suprotnosti sa pravima zajamčenim Ustavom Republike Hrvatske kao i Međunarodnim ugovorima, obvezivanjem da plaćamo Porez na cestovna motorna vozila i za motocikle starije od 10 godina, dovodi u protuustavni pravni položaj za razliku od drugih državljana Republike Hrvatske koji su vlasnici ostalih motornih vozila (osobnih automobila) i kojima nakon isteka 10 godina starosti motornih vozila nije nametnuta obveza plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Stoga ovom peticijom tražimo od Vlade Republike Hrvatske ili od Sabora Republike Hrvatske, da predlože izmjenu i dopunu spornih odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne samoprave na način da se izmjeni tekst članka 17. navedenog zakona tako da se motocikli i njihova definicija usklade sa odredbama ostalih Zakona (čl. 2. stavak 1. točka 33) Zakona o sigurnosti prometa na cestama), kao i direktivama Europske unije, te izmjeni stavak 4. citiranog članka zakona na način da se ukine obveza plaćanja Poreza na cestovna vozila - motocikle starije od 10 godina.

2

Highlights

December 2
Petition has reached 500 signatures!
November 29
We are now live!

Is there a cause you really care about? Start a free petition like this one and make a real difference.

 • Dino
  Dino Croatia, Djakovo
  Mar 24, 2017
  Mar 24, 2017
  To!
 • Vladimir bardic
  Vladimir bardic Croatia
  Mar 24, 2017
  Mar 24, 2017
  Podrzavam izmjene zakona
 • Anonymous
  Anonymous
  Mar 23, 2017
  Mar 23, 2017
  ili svi plaćaju nakon 10 godina ili nitko
 • Krunoslav
  Krunoslav Croatia, Osijek
  Mar 23, 2017
  Mar 23, 2017
  imao motor, prodao motor...zbog straha od poreza:) iako su stariji od 10 g motocikli opasniji na cesti od auta koji ima >= 10 g na 4 točka smatram kako je i ovo nepotrebno plaćanje poreza. postoje tkzv tehnički uvjeti koje svako vozilo mora ispostovati i zbog toga nema potrebe za dodatnim osiromasivanjem vlasnika motocikala
See More
1864

Signatures

 • 2 hours ago
  Nikolina Croatia
  2 hours ago
 • 6 hours ago
  Marija Bagarić Croatia
  6 hours ago
 • 7 hours ago
  Josip Croatia
  7 hours ago
 • 1 day ago
  Dino Croatia
  1 day ago
 • 1 day ago
  Dražen Horvat Croatia
  1 day ago
 • 1 day ago
  silvijo svržnjak Croatia
  1 day ago
 • 1 day ago
  Ivica Bebek Croatia
  1 day ago
 • 1 day ago
  Vladimir bardic Croatia
  1 day ago
 • 2 days ago
  Tomislav Dotov Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Krunoslav Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Ifka Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Nenad Nemec Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Robert Zbasnik Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Robert Dabcevic Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Tomislav Croatia
  2 days ago
See More