Sign Petition

Zaustavimo diskriminaciju vlasnika motocikala

1,896 Signatures Goal: 10,000

Ovom peticijom želimo izjednačiti prava vlasnika motocikala sa pravima vlasnika osobnih automobila.

Trenutno su vlasnici motocikala u nejednakom položaju u odnosu na vlasnike osobnih automobila koji su također svrstavaju u motorna vozila kao i motocikli.

Trenutno je na snazi zakon po kojem se godišnji Porez na cestovna motorna vozila plaća za motocikle starije od 10 godina dok za automobile nakon isteka 10 godina starosti nema obaveze plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Naš ustavno pravni položaj zajamčen čl. 14. Ustava RH-a koji nam jamči da smo svi jednaki pred zakonom, zatim čl. 51. Ustava kojim nam je zajamčeno da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti, zatim Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz Rima, 04.11.1950.g. povrijeđen je odredbom članka 17. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave.

Cijeneći ostala izvorišta zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i to Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojemu je u članku 2. stavku 1. točki 33 definirano što su motorna vozila: “motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću tračnicama i sl.”, zatim Direktive Europske unije, kao i klasifikaciju Ekonomske komisije ujedinjenih nacija za Europu (ECE) na kojoj je utmeljena Direktiva 2002/24/EC od 18.03.2002.g. jasno je da se nas vlasnike motocikala bez valjanoj pravnog uporišta, odnosno u suprotnosti sa pravima zajamčenim Ustavom Republike Hrvatske kao i Međunarodnim ugovorima, obvezivanjem da plaćamo Porez na cestovna motorna vozila i za motocikle starije od 10 godina, dovodi u protuustavni pravni položaj za razliku od drugih državljana Republike Hrvatske koji su vlasnici ostalih motornih vozila (osobnih automobila) i kojima nakon isteka 10 godina starosti motornih vozila nije nametnuta obveza plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Stoga ovom peticijom tražimo od Vlade Republike Hrvatske ili od Sabora Republike Hrvatske, da predlože izmjenu i dopunu spornih odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne samoprave na način da se izmjeni tekst članka 17. navedenog zakona tako da se motocikli i njihova definicija usklade sa odredbama ostalih Zakona (čl. 2. stavak 1. točka 33) Zakona o sigurnosti prometa na cestama), kao i direktivama Europske unije, te izmjeni stavak 4. citiranog članka zakona na način da se ukine obveza plaćanja Poreza na cestovna vozila - motocikle starije od 10 godina.

2

Highlights

December 2
Petition has reached 500 signatures!
November 29
We are now live!

Is there a cause you really care about? Start a free petition like this one and make a real difference.

 • Ante Stanušić
  Ante Stanušić Croatia, Osijek
  May 04, 2017
  May 04, 2017
  Apsolutno podrzavam peticiju
 • Zoran
  Zoran Croatia, Zagreb
  Apr 03, 2017
  Apr 03, 2017
  Podržavam peticiju
 • Anonymous
  Anonymous
  Apr 02, 2017
  Apr 02, 2017
  definitivno!
 • Eduard Roje
  Eduard Roje Croatia, Split
  Mar 29, 2017
  Mar 29, 2017
  Smatram da treba stimulirati kupnju motocikala jer uveliko doprinose smanjenju gužvi na prometnicama a time i emisije CO2.Osim toga gledajući sjenovno motocikl u pravilu nije luksuz!
See More
1896

Signatures

 • 3 weeks ago
  Željko Lež Croatia
  3 weeks ago
 • 3 weeks ago
  Ante Stanušić Croatia
  3 weeks ago
 • 1 month ago
  Meri Engler Croatia
  1 month ago
 • 1 month ago
  Ana Croatia
  1 month ago
 • 1 month ago
  Kruno Croatia
  1 month ago
 • 2 months ago
  Zoran Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Eduard Škarupka Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Eduard Roje Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Matija Matišić Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Danijel Klarić Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Szebastian Kovač Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Tamaš Bošnjak Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Laszlo Lefler Hungary
  2 months ago
 • 2 months ago
  Siniša Vdović Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Saša Blažević Croatia
  2 months ago
See More