Sign Petition

Zaustavimo diskriminaciju vlasnika motocikala

1,596 Signatures Goal: 10,000

Ovom peticijom želimo izjednačiti prava vlasnika motocikala sa pravima vlasnika osobnih automobila.

Trenutno su vlasnici motocikala u nejednakom položaju u odnosu na vlasnike osobnih automobila koji su također svrstavaju u motorna vozila kao i motocikli.

Trenutno je na snazi zakon po kojem se godišnji Porez na cestovna motorna vozila plaća za motocikle starije od 10 godina dok za automobile nakon isteka 10 godina starosti nema obaveze plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Naš ustavno pravni položaj zajamčen čl. 14. Ustava RH-a koji nam jamči da smo svi jednaki pred zakonom, zatim čl. 51. Ustava kojim nam je zajamčeno da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti, zatim Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz Rima, 04.11.1950.g. povrijeđen je odredbom članka 17. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave.

Cijeneći ostala izvorišta zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i to Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojemu je u članku 2. stavku 1. točki 33 definirano što su motorna vozila: “motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću tračnicama i sl.”, zatim Direktive Europske unije, kao i klasifikaciju Ekonomske komisije ujedinjenih nacija za Europu (ECE) na kojoj je utmeljena Direktiva 2002/24/EC od 18.03.2002.g. jasno je da se nas vlasnike motocikala bez valjanoj pravnog uporišta, odnosno u suprotnosti sa pravima zajamčenim Ustavom Republike Hrvatske kao i Međunarodnim ugovorima, obvezivanjem da plaćamo Porez na cestovna motorna vozila i za motocikle starije od 10 godina, dovodi u protuustavni pravni položaj za razliku od drugih državljana Republike Hrvatske koji su vlasnici ostalih motornih vozila (osobnih automobila) i kojima nakon isteka 10 godina starosti motornih vozila nije nametnuta obveza plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Stoga ovom peticijom tražimo od Vlade Republike Hrvatske ili od Sabora Republike Hrvatske, da predlože izmjenu i dopunu spornih odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne samoprave na način da se izmjeni tekst članka 17. navedenog zakona tako da se motocikli i njihova definicija usklade sa odredbama ostalih Zakona (čl. 2. stavak 1. točka 33) Zakona o sigurnosti prometa na cestama), kao i direktivama Europske unije, te izmjeni stavak 4. citiranog članka zakona na način da se ukine obveza plaćanja Poreza na cestovna vozila - motocikle starije od 10 godina.

2

Highlights

December 2
Petition has reached 500 signatures!
November 29
We are now live!
See More
1596

Signatures

 • 12 hours ago
  Siniša Tuškan Croatia
  12 hours ago
 • 13 hours ago
  Ladislav Tomšić Croatia
  13 hours ago
 • 13 hours ago
  Kresimir Sermek Croatia
  13 hours ago
 • 14 hours ago
  Lidija Dedus Croatia
  14 hours ago
 • 23 hours ago
  Alen Stipetić Croatia
  23 hours ago
 • 1 day ago
  Marin Croatia
  1 day ago
 • 1 day ago
  Omer Škahić Bosnia and Herzegovina
  1 day ago
 • 1 day ago
  Damir Mrakuzic Germany
  1 day ago
 • 2 days ago
  Franjo Trčak Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Miroslav Radošević Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  mario rumek Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Davor Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Nikica Skender Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Daria Croatia
  2 days ago
 • 2 days ago
  Irena Croatia
  2 days ago
See More