Zaustavimo diskriminaciju vlasnika motocikala

1,903 Signatures Goal: 10,000

Ovom peticijom želimo izjednačiti prava vlasnika motocikala sa pravima vlasnika osobnih automobila.

Trenutno su vlasnici motocikala u nejednakom položaju u odnosu na vlasnike osobnih automobila koji su također svrstavaju u motorna vozila kao i motocikli.

Trenutno je na snazi zakon po kojem se godišnji Porez na cestovna motorna vozila plaća za motocikle starije od 10 godina dok za automobile nakon isteka 10 godina starosti nema obaveze plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Naš ustavno pravni položaj zajamčen čl. 14. Ustava RH-a koji nam jamči da smo svi jednaki pred zakonom, zatim čl. 51. Ustava kojim nam je zajamčeno da se porezni sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti, zatim Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz Rima, 04.11.1950.g. povrijeđen je odredbom članka 17. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave.

Cijeneći ostala izvorišta zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i to Zakon o sigurnosti prometa na cestama u kojemu je u članku 2. stavku 1. točki 33 definirano što su motorna vozila: “motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću tračnicama i sl.”, zatim Direktive Europske unije, kao i klasifikaciju Ekonomske komisije ujedinjenih nacija za Europu (ECE) na kojoj je utmeljena Direktiva 2002/24/EC od 18.03.2002.g. jasno je da se nas vlasnike motocikala bez valjanoj pravnog uporišta, odnosno u suprotnosti sa pravima zajamčenim Ustavom Republike Hrvatske kao i Međunarodnim ugovorima, obvezivanjem da plaćamo Porez na cestovna motorna vozila i za motocikle starije od 10 godina, dovodi u protuustavni pravni položaj za razliku od drugih državljana Republike Hrvatske koji su vlasnici ostalih motornih vozila (osobnih automobila) i kojima nakon isteka 10 godina starosti motornih vozila nije nametnuta obveza plaćanja godišnjeg Poreza na cestovna motorna vozila.

Stoga ovom peticijom tražimo od Vlade Republike Hrvatske ili od Sabora Republike Hrvatske, da predlože izmjenu i dopunu spornih odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne samoprave na način da se izmjeni tekst članka 17. navedenog zakona tako da se motocikli i njihova definicija usklade sa odredbama ostalih Zakona (čl. 2. stavak 1. točka 33) Zakona o sigurnosti prometa na cestama), kao i direktivama Europske unije, te izmjeni stavak 4. citiranog članka zakona na način da se ukine obveza plaćanja Poreza na cestovna vozila - motocikle starije od 10 godina.

2

Highlights

December 2
Petition has reached 500 signatures!
November 29
We are now live!
 • Ivica Higl
  Ivica Higl Croatia, Zagreb
  Jun 14, 2017
  Jun 14, 2017
  Ukinuti plaćanje poreza na motocikle starije od 10 godina.
 • Hvasta Igor
  Hvasta Igor Croatia, Split
  Jun 14, 2017
  Jun 14, 2017
  Ukinimo plačanje poreZa na motocikle starije od 10 godina
 • Žarko Pavić
  Žarko Pavić Croatia, Krizevci
  May 27, 2017
  May 27, 2017
  Obzirom da motocikle vozimo najviše 6 mjeseci godišnje, a plaćamo punu registraciju, cestarine i dr., zalažem se za ukidanje godišnjeg poreza na motore, a svakako na starije od 5 ili 10 godina.
 • Ante Stanušić
  Ante Stanušić Croatia, Osijek
  May 04, 2017
  May 04, 2017
  Apsolutno podrzavam peticiju
See More
1903

Signatures

 • 1 week ago
  Milan Čorić Croatia
  1 week ago
 • 1 week ago
  Tomislav Fuš Croatia
  1 week ago
 • 2 weeks ago
  Branimir South Africa
  2 weeks ago
 • 2 months ago
  Antonio Domazet Croatia
  2 months ago
 • 2 months ago
  Hvasta Igor Croatia
  2 months ago
 • 3 months ago
  Žarko Pavić Croatia
  3 months ago
 • 3 months ago
  Željko Lež Croatia
  3 months ago
 • 3 months ago
  Ante Stanušić Croatia
  3 months ago
 • 4 months ago
  Meri Engler Croatia
  4 months ago
 • 4 months ago
  Ana Croatia
  4 months ago
 • 4 months ago
  Kruno Croatia
  4 months ago
 • 4 months ago
  Zoran Croatia
  4 months ago
 • 5 months ago
  Eduard Škarupka Croatia
  5 months ago
 • 5 months ago
  Eduard Roje Croatia
  5 months ago
 • 5 months ago
  Matija Matišić Croatia
  5 months ago
See More