Eve Oman 0

Petícia za zákaz používania elektrošokov na deťoch do 18 rokov

396 people have signed this petition. Add your name now!
Eve Oman 0 Comments
396 people have signed. Add your voice!
4%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petícia za zákaz používania elektrošokov na deťoch do 18 rokov na Slovensku

Petícia spustená: 18. augusta 2012

Elektrošok je "terapia" používaná na psychiatrii u duševne chorých pacientov. Pri elektrošoku sa do tela púšťa 140 až 220 voltov elektriny cez mozog. Vedecké štúdie potvrdzujú, že elektrošoky spôsobujú poškodenie mozgových tkanív.


Výsledkami elektrošoku sú poškodené bunky a tkanivá, funkcie mozgu, strata pamäte, dezorientácia, trasenie končatín, bolesti hlavy, trvalé poškodenie zdravia, trvalá práceneschopnosť a smrť. 


Elektrošoky podľa psychiatrov majú zlepšiť stav duševne chorého človeka. Bohužiaľ, opak je pravdou. Elektrošoky sú v protiklade so zdravotnými výkonami schválenými Ministerstvom zdravotníctva, ktoré majú: 

- zachrániť život

- vyliečiť chorobu 

- zabrániť vzniku závažných zdravotných komplikácií

- zabrániť zhoršeniu choroby

- zmierniť prejavy choroby 


Elektrošoky porušujú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv schválenú Organizáciou Spojených národov v roku 1948, článok 5: Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. Mnohí pacienti na Slovensku dostávajú elektrošoky nedobrovoľne alebo pod psychickým nátlakom. Ich výpovede potvrdzujú, že tieto elektrošoky boli pre nich mučením a podupali ich dôstojnosť. 


Tu sú stručné výpovede:

"Moje IQ sa znížilo, stratila som pamäť. Psychiatri ma obrali o radosť zo života, moje sny a kreativitu." - Jana H., Bratislava

"Mám pocit, že mi vymazali pamäť." - Jana M., Košice 

"Vymazali mi pamäť, zničili mi môj život, dostával som ich proti vôli a pod nátlakom." - Tomáš H., Martin

"Odchádzam, pretože už nevládzem uniesť liečbu elektrošokmi." - Muž z Bratislavy 

"Dodnes som invalid." - Anton L., Bratislava

"Pribrala som 20 kíl, dostala som rakovinu lymfatických uzlín." - Eva F., Bratislava

"Po elektrošoku som zabudla aj násobilku. Nevedela som sa orientovať v priestore." - Irena B., Bratislava

"Dali mi ich úplne bez vysvetlenia." - Monika Č., Košice 


„Už dávno hovorím, že elektrošoky sú neefektívne a nebezpečné a nemajú miesto v modernej psychiatrii. Zákaz elektrošokov by mali podporovať všetci zdravotníci.“ – psychiater Peter Breggin, New York

„Šokové terapie poškodzujú mozog niekoľkými mechanizmami. V prvom rade zapríčiňuje tazkvaný „grand mal“ záchvat, veľký záchvat, ktorý je oveľa viac deštruktívny a intenzívny než spontánny záchvat u ľudí s ťažkou epilepsiou. Tieto viacnásobné záchvaty (zvyčajne trikrát do týždňa po dobu niekoľkých týždňov), vyčerpávajú a poškodzujú neuróny alebo mozgové bunky. Po druhé, elektrický prúd sám osebe poškodzuje mozog tým, že narúša elektrické funkcie vnútri mozgu, prehrieva mozgové tkanivá, stimuluje masívnu hypertenziu vnútri mozgu, rozkladá krvnú bariéru mozgu, a vyvoláva kŕče malých krvných doštičiek, pričom odoberá kyslík a výživné látky z neurónov. Štúdie na zvieratách ukazujú malú krvácanie do mozgu a mŕtve bunky po celom mozgu a na predných lalokoch po prijatí ECT. Ľudské štúdie ukazujú stratu mentálnej funkcie a demenciu (Breggin, 2008, Sackeim et al., 2007)“ 

V Indii boli elektrošoky zakázané u detí pod 18 rokov. V Talianskom regióne Piedmont zakázali elektrošoky u detí, dôchodcov a tehotných žien. Slovensko by sa malo stať ďalšou krajinou, ktorá bude nasledovať tento príklad a prebrať tak zodpovednosť za vývoj budúcej generácie na Slovensku.


Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a poslancov Národnej Rady SR, ministrov a lekárov, právnikov a ochrancov ľudských práv, aby podporili túto petíciu a zozbierali veľké množstvo podpisov, a predložili návrh zákona na zákaz podávania akejkoľvek formy elektrošokovej terapie u detí pod 18 rokov.


Žiadosť: Na to, aby bola petícia platná a hodnotná, vyplňte všetky požadované údaje a predovšetkým vaše meno a priezvisko. Všetky anonymné podpisy a prezývky budú zmazané, sú nepoužiteľné. Ak chcete, aby vaše údaje boli utajené, pri podpisovaní petíciu dolu odškrtnite položku: "Show my name in the online signature list" a vaše údaje nebudú zverejnené online. 


Táto petícia bola vytvorená Občianskou komisiou za ľudské práva na Slovensku. Kontakt: office@cchr.sk


Výslovne súhlasím s tým, aby Občianska komisia za ľudské práva, so sídlom Záhradná 11, 935 05 Pukanec, spracovávala moje osobné údaje za účelom zbierania osobných údajov pre túto petíciu (meno, adresa, vek, povolanie a názor), a poskytovania údajov prijímateľom tejto petície, t.z. ukladala ich na nosiče dát, upravovala, vyhľadávala v nich, poskytovala tretím osobám, triedila ich, kombinovala a likvidovala v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do odvolania písomnou formou. 

Links

www.cchr.sk
www.cchr.org
www.cchrint.org
www.breggin.com
Share for Success

Comment

396

Signatures