Za pitku vodu

Ruža Katić
Ruža Katić 0 Comments
0 Signature Goal: 1,000

(Peticiju je terenskim akcijama potpisalo tisuću ljudi. Kako bi vijest lakše proširili,

pokrenuli smo je i on-line putem)

Temeljem Ustavom zagarantiranog prava na zdrav život i okoliš potpisujemo ovu

PETICIJU

kojom tražimo zaštitu od zagađivanja kojim je ugroženo cca 120.000 stanovnika regije koji se opskrbljuju iz izvorišta pitke vode Šibice.

Peticiju upućujemo Gradu Zaprešiću, Općini Brdovec, Zagrebačkoj županiji, Hrvatskim Vodama, Ministarstvu zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske – zbog toga što tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o, Hospira d.o.o. i Kvasac d.o.o. unatoč javno proklamiranog prestanka štetnog utjecaja na okoliš i dalje predstavljaju iznimno veliku prijetnju opskrbi pitkom vodom navedenog područja.

Držimo da su navedene tvrtke ohrabrene neučinkovitošću i pogodovanjem nadležnih institucija Republike Hrvatske, Zagrebačke županije i Općine Brdovec u svojoj nebrizi za okoliš. Tako unatrag dvije godine vrtoglavo nastoje ishoditi dozvole za proširenje pogona prije ulaska Hrvatske u EU. Pri tome potpuno iskrivljeno prikazuju činjenice vezane uz tokove i stanja podzemnih voda, koje su direktno ugrožene sljedećim štetnim djelovanjem:

upuštanjem otpadnih voda u kanalizacijski vod koji prolazi oko 30 m uz vodocrpilište Šibice

zatajivanjem što sve ispuštaju u kanalizaciju, a što potencijalno može ugroziti vodocrpilište (citostatici, antbiotici, umjetni hormoni, različite vrste genotoksika, drugo)

nastavljaju ispuštati tehnološke vode u potok Gorjak, unatoč zabrani, što pokazuje analiza od 23.12.2011. izvršena od strane Hrvatskih voda.

Svjesni smo da su proteklih 40 godina navedene tvrtke nekontrolirano zagađivale okoliš, što su i same priznale, te se obvezale na sanaciju potoka Gorjak i izgradnju pročistača. Ispuštanje nepročišćenih industrijskih tehnoloških voda ostavilo je i danas ostavlja nepopravljive posljedice ugrožavajući zdravlje ljudi.

Nekoliko znanstvenih istraživanja provedenih na ugroženim lokacijama, pouzdano pokazuju negativan i nepopravljivo štetan utjecaj po ljudsko zdravlje. Načelo predostrožnosti iz Zakona o zaštiti okoliša izričito navodi: “Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena“.

U skladu sa navedenim zahtjevamo:

hitno ispitivanje i utvrđivanje stvarnog stanja okoliša na toj lokaciji (voda, tlo i zrak) i mjere praćenja budućeg stanja (monitoring)

uvođenje primjerene kontrole pitke vode na specifične tvari koje ispuštaju Pliva Hrvatska d.o.o, Hospira d.o.o i Kvasac d.o.o. (citostatici, antibiotici, umjetni hormoni, različite vrste genotoksika, drugo)

uvođenje primjerenih mjera zaštite i kontrole vodonosnika Šibice i mjere praćenja budućeg stanja (monitoring)

preispitivanje mišljenja rješenja i izdanih dozvola 2010. i 2011. za rekonstrukcije, proširenja i izgradnju novih pogona te da se postupci vrate na početak za tvrtke na lokaciji Savski Marof

odrediti navedenim tvrtkama na toj lokaciji pročišćavanje voda do krajnje faze i ispuštanje potpuno pročišćenih voda u Savu

u cilju daljnje zaštite okoliša tražimo postavljanje stanica za mjerenje kvalitete zraka s javnim prikazivanjem dostupnim putem web-a, kao što je to europska praksa

Links


Comment

Signature

No signatures yet. Be the first one!