Alja Gričar 0

ŠTUDENTSKA PETICIJA PROTI “UKINITVI” ŠTUDENTSKIH BONOV PRI LOVING HUT-U ZARADI SPREMEMBE V PROSTORSKIH RAZPISNIH POGOJIH MDDSZ RS

281 signers. Add your name now!
Alja Gričar 0 Comments
281 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

POZOR! Prosim, da študentje poleg imena in priimka pripišete še izobraževalno ustanovo, na katero ste vpisani. Podpisani študentje zahtevamo spremembo prostorskih razpisnih pogojev pod 7.a točko Javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, objavljenega v Uradnem listu št 43 z dne, 8.6.2012, in s tem možnost ponovne uspešne kandidature dosedanjemu ponudniku subvencionirane študentske prehrane Loving hut-u v Mariboru, Celju in Ljubljani. Restavracije Loving hut so zelo priljubljen ponudnik subvencionirane prehrane študentov in v primerjavi z veliko ostalimi ponudniki nadpovprečno uspešno upoštevajo smernice zdravega prehranjevanja. Za študente vegetarijance je Loving hut eden redkih, za študente vegane pa sploh edini ponudnik za nas ustrezne pestre in uravnotežene zdrave prehrane. Z uporabo biološko razgradljive embalaže, z nudenjem jedi iz organsko pridelane hrane, kadar je to mogoče, ter osveščanjem in informiranjem ljudi o okoljevarstveni problematiki in njenih rešitvah Je Loving hut verjetno edini ponudnih študentske prehrane, ki je s celostnim pristopom usmerjen k trajnostnemu razvoju družbe. 7.a točka omenjenega Javnega razpisa narekuje, da morajo biti mize in sedišča znotraj lokala, ki je v lasti oz. najemu ponudnika študentske subvencionirane prehrane. Restavracije Loving hut imajo le-te zunaj lokala, vendar so do sedaj imele dogovor s sosednjim lokali, pri katerih lahko študentje koristimo pokrit prostor za obedovanje (tega razpis iz leta 2010 ni prepovedoval). 7.a točka letošnjega razpisa eksplicitno prepoveduje pogodbo ali dogovor s sosednjim ali kakšnim drugim lokalom. V dosedanji praksi nismo imeli študentje nikakršnih težav ali pripomb pri postrežbi hrane ali v času obedovanja pri ponudniku Loving hut, prav tako nam je bil za obedovanje na voljo tudi pokrit prostor v sosednjem lokalu. Sprememba prostorskih razpisnih pogojev je brezpredmetna in v škodo študentom, zato zahtevamo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v novem razpisu spremeni 7.a točko na do sedaj veljavne prostorske razpisne pogoje in tako študentom omogoči izbiro ponudnika s kvalitetno ponudbo hrane. Peticija je naslovljena na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, kmalu pa se bo pričelo tudi zbiranje “papirnatih” podpisov. Alja Gričar študentka Medicinske fakultete UM ter Živilstva in prehrane na IC Piramida - VSŠ

Share for Success

Comment

281

Signatures