Inicijativa znanstvenika 0

Za promptno i objektivno rješavanje etičkih prijava u akademskoj zajednici

417 people have signed this petition. Add your name now!
Inicijativa znanstvenika 0 Comments
417 people have signed. Add your voice!
17%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Izražavamo podršku dosadašnjem predsjedniku Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju akademiku Vlatku Silobrčiću, te se protivimo svim pritiscima kojima se onemogućava funkcioniranje tijelâ čija je zadaća na nepristran i objektivan način provjeravati etičku prihvatljivost znanstvenih radova te o tome na transparentan način izvještavati akademsku i širu javnost.

Svaki znanstvenik, bez obzira na položaj i javnu funkciju, podliježe provjeri, osobito kada postoji sumnja u izvornost rada koji potpisuje. Na takvim provjerama, između ostaloga, temelji se povjerenje javnosti u znanost i znanstvenike. Mišljenja smo da su čelnici sveučilišta, visokih učilišta i znanstvenih instituta oni koji bi među prvima trebali inzistirati na temeljitoj i objektivnoj provjeri svih sumnji u bilo čiju akademsku čestitost te se angažirati na zaštiti i promicanju integriteta znanstvenog rada.

Pozivamo stoga sve naše kolege znanstvenike i širu zainteresiranu javnost da potpisivanjem ove peticije podrže sljedeće zahtjeve:

1. Svjetonazorski, ideološki, politički, osobni, medijski i svi drugi oblici pritisaka na pojedince i tijela koja propituju etičnost znanstvenih radova i postupaka u znanstvenom sustavu moraju odmah prestati.

2. Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kao i svim ostalim etičkim tijelima u sustavu znanosti, mora biti osiguran neometan rad na procjeni svih zaprimljenih slučajeva, a njihove nalaze i mišljenja čelnici ustanova u sustavu moraju uvažavati.

3. Članovi etičkih tijela moraju ažurno i objektivno procijeniti sve prispjele predmete u skladu s važećim etičkim kodeksima svojih ustanova, kodeksom Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju te međunarodnim etičkim kodeksima i pravilima.

4. Svi članovi akademske zajednice trebaju biti upoznati s etičkim kodeksima i pravilima, pridržavati ih se i promicati, kako bi se osigurala vjerodostojnost znanstvenih rezultata i povjerenje javnosti u sustav znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

5. Hrvatski Sabor, koji je imenovao članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, mora zaštititi članove Odbora i osigurati im neometan rad, osobito kad se radi o politički osjetiljivim predmetima.

Share for Success

Comment

417

Signatures