Ruža Katić 0

Za pitku vodu

141 people have signed this petition. Add your name now!
Ruža Katić 0 Comments
141 people have signed. Add your voice!
15%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Napomena: Ova peticija je naravno besplatna, no nakon što je potpišete, operater koji omogućuje peticiju ipetitions.com ponudit će vam opciju da im donirate novac. Nažalost ne možemo isključiti tu opciju pa stoga klikom na križić u desnom kutu stranice možete jednostavno izaći s te stranice i tako izbjeći donaciju. Vaš će glas već biti zabilježen!


Temeljem Ustavom zagarantiranog prava na zdrav život i okoliš, potpisujemo ovu

PETICIJU

kojom tražimo zaštitu od zagađivanja kojim je ugroženo cca 120.000 stanovnika regije koji se opskrbljuju iz izvorišta pitke vode Šibice.


Peticiju upućujemo Gradu Zaprešiću, Općini Brdovec, Zagrebačkoj županiji, Hrvatskim vodama, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH - zbog toga što tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o., Hospira d.o.o. i Kvasac d.o.o. unatoč javno proklamiranog prestanka štetnog utjecaja na okoliš i dalje predstavljaju iznimno veliku prijetnju opskrbi pitkom vodom navedenog područja.

Držimo da su navedene tvrtke ohrabrene neučinkovitošću i pogodovanjem nadležnih institucija Republike Hrvatske, Zagrebačke županije i Općine Brdovec u svojoj nebrizi za okoliš. Tako unatrag dvije godine vrtoglavo nastoje ishoditi dozvole za proširenje pogona prije ulaska Hrvatske u EU. Pri tome potpuno iskrivljeno prikazuju činjenice vezane uz tokove i stanja podzemnih voda, koje su direktno ugrožene sljedećim štetnim djelovanjem:

ispuštanjem otpadnih voda u kanalizacijski odvod koji prolazi 31,7 m uz vodocrpilište Šibice
zatajivanjem što sve ispuštaju u kanalizaciju, a što potencijalno može ugroziti vodocrpilište (citostatici, antibiotici, umjetni hormoni, različite vrste genotoksika, drugo)nastavljaju ispuštati tehnološke vode u potok Gorjak, unatoč zabrani, što pokazuje analiza od 23.12.2011. izvršena od strane Hrvatskih voda
Svjesni smo da su proteklih 40 godina navedene tvrtke nekontrolirano zagađivale okoliš, što su i same priznale te se obvezale na sanaciju potoka Gorjak i izgradnju pročistača. Ispuštanje nepročišćenih industrijskih tehnoloških voda ostavilo je i danas nepopravljive posljedice ugožavajući zdravlje ljudi.

Nekoliko zdravstvenih istraživanja provedenih na ugroženim lokacijama, pouzdano pokazuju negativan i štetan utjecaj po ljudsko zdravlje. Načelo predostrožnosti iz Zakona o zaštiti okoliša izričito navodi: "Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena".

U skladu s navedenim zahtjevamo:

hitno ispitivanje i utvrđivanje stvarnog stanja okoliša na toj lokaciji (voda, tlo, zrak) i mjere praćenjabudućegstanjauvođenje primjerene kontrole pitke vode na specifične tvari koje ispuštaju Pliva Hrvatska d.o.o., Hospira d.o.o.uvođenje primjerenih mjera zaštite i kontrole vodonosnika Šibice i mjere praćenja budućeg stanja (monitoring)preispitivanje mišljenja rješenja i izdanih dozvola 2010. i 2011. za rekonstrukcije, proširenja i izgradnju novih pogona te da se postupci vrate na početak za tvrtke na lokaciji Savski Marofodrediti navedenim tvrtkama na toj lokaciji potpuno pročišćivanje voda do krajnje faze i ispuštanje potpuno pročišćenih voda u Savuu cilju daljnje zaštite okoliša tražimo postavljanje stanica za mjerenje kvalitete zraka s javnim prikazivanjem dostupnim putem weba, kako što je to europska praksa

Napominjemo da je pod višegodišnjim pritiskom javnosti Pliva započela s izgradnjom pročistača vode, no radi se o djelomičnompročišćavanjuvoda.Polupročišćene vode upuštale bi se u kanalizaciju i u Zaprešiću ispuštale u Savu (niti pročistač u Zaprešiću nije izgrađen da pročistiti Plivine vode). Velike količine otrovnih tvari teku kanalizacijom pored vodocrpilišta Šibice (31,7m) i završava u Savi, a Pliva ostvaruje ogromne uštede jer ne zbinjava otpadni mulj.

Peticiju organizirajupotpredsjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića, Ruža Katić iUdruga EKO Zaprešić.Navedenom tekstu prilažemomišljenje Instituta Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okolišateprigovor prof.dr. Gorana Gjetvaja s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na ovu temu napisane su brojne znanstvene studije koje ukazuju na niz nepravilnosti te provedene brojne tribine i javne rasprave.
Za dodatne informacije slobodno nam se javite;ruza.katic1@gmail.com,eko.zapresic@gmail.com ili091 253 1148 (Ruža Katić).


Terenskim akcijama peticiju je potpisalo 1000 ljudi. Kako bismo proširilivijest, pokrenuli smo je i online putem. Zahvaljujemo na potpisu!

Links


Share for Success

Comment

141

Signatures