Arfon JONES 0

Ysgol Gymraeg Newydd i Gwersyllt/ A New Welsh School for Gwersyllt.

249 signers. Add your name now!
Arfon JONES 0 Comments
249 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mae'r ddeiseb yma yn datgan cefnogaeth i gynlluniau Cyngor Wrecsam i adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn Delamere Avenue, Gwersyllt oherwydd y cynnydd mewn galw am addysg Gymraeg yng Ngogledd Sir Wrecsam ar faith fod ysgol Plas Coch yn orlawn a bod plant yn cael ei haddysgu mewn cabannau allannol sydd ddim yn addas. This petition expresses support for Wrexham Council's proposed plan to build a new Welsh Medium School in Delamere Avenue, Gwersyllt, due to the ever increasing demand for Welsh Medium Education in the North of the County Borough and the fact that Ysgol Plas Coch is oversubscribed and children are being taught in inferior mobile classrooms.

Sponsor

Cynghorydd/Councillor Arfon Jones

Links


Share for Success

Comment

249

Signatures