Llio Glyn Griffiths 0

Ymgyrch Perygl Penrhyn Campaign- Ffordd Ddiogel i bawb / Safe road for everyone

259 people have signed this petition. Add your name now!
Llio Glyn Griffiths 0 Comments
259 people have signed. Add your voice!
26%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn ymgyrchu am FFORDD FWY DIOGEL ym Mhenrhyndeudraeth.

Dydd Iau 19/03/2015 cafodd bachgen ifanc ei daro drosodd gan gar ar ei ffordd i'r ysgol wrth drio croesi y Briffordd A487 ym Mhenrhyndeudraeth.

Mae'n rhaid i rai o'r plant groesi'r ffordd hon i fynd i'r ysgol (Adwy Ddu, MaesTeg, Maes Hendre, Trem Y Wyddfa, ac ati) .

Er bod croesfan ger Londis, mae dal angen croesi y gyffordd ger Meddygfa Bron Meirion- ffordd llawer prysurach pan fydd Pont Briwet yn ail-agor.

Mae hyn nid yn unig er LLES EIN PLANT ,ond POB PERSON SY'N BYW, GWEITHIO, neu'n YMWELD ar pentref.

RYDYM YN HAEDDU GWELL!

Rydym angen sicrwydd y bydd ein lleisiau yn cael ei clywed a chamau'n cael ei cymeryd gan yr Asiantaeth Cefnffyrdd i leihau y risg i hyn ddigwydd eto drwy sicrhau croesfan barhaol.


We, the undersigned, are now demanding a SAFER ROAD in Penrhyndeudraeth. A young boy was knocked over by a car on the busy main road A487 on 19/03/2015- we need to be reassured that our voices will be listened to and action taken by the Trunk Road Agency to minimise the risk of this happening again by providing a permanent crossing. Some school children must cross this road to attend school (AdwyDdu,MaesTeg,MaesHendre,TremYWyddfa,etc).

Although there is a crossing by the Londis, children still have to cross the junction by the Bron MeirionSurgery – a road that will get much busier when Pont Briwet reopens. This is not only for the sake of OUR CHILDREN but EVERY PERSON WHO LIVES, WORK or VISITS our Village.

WE DESERVE BETTER!


Share for Success

Comment

259

Signatures