Karim Shamohammadi 0

ختنه کودکان باید فورا ممنوع گردد

31 people have signed this petition. Add your name now!
Karim Shamohammadi 0 Comments
31 people have signed. Add your voice!
6%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

80103964327798.jpg?r=0.537689486746709

 

 ختنه تعرض به جسم و روان کودک است. ختنه حق آزادی والدین در بریدن بخشی از اعضای بدن کودک است که جز مصدوم کردن بدن کودک به دلایل مذهبی٬ هیچ توجیه علمی و عقلی و پزشکی ندارد. کودک مذهب ندارد. کودکان باید از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.

نهاد کودکان مقدمند سالهای متمادی است کمپین علیه ختنه کودکان را پیش میبرد. ما معتقدیم که حکم دادگاه کلن٬ پاسخ جامعه مدرن در دفاع از حق کودکان درمقابل تعرض مذهب به جسم و روان کودکان است.

خوشبختانه جنبش عليه ختنه کودکان پسر در دنيا دارد گسترش می يابد٬ ما به نوبه خود از سازمانهای مدافع حقوق کودک و مخالفين ختنه بخصوص از کشورهای اسلام زده می خواهیم به اين حرکت بپيوندند

Sponsor

چندی پیش دادگاهی در کلن آلمان٬ پس از به خطر افتادن جان یک پسر بچه در اثر انجام عمل ختنه رای به ممنوعیت ختنه پسران در این استان داد٬ حکمی که طعبا عمل ختنه را در سراسر کشور آلمان غیر قانونی اعلام میکرد. با صدور این حکم٬ ممنوعیت دست درازی به بدن کودکان بسرعت به یک جدال جدی اجتماعی بدل شد. نیروهای مذهبی یهودی و اسلامی بشدت احساس خطر کردند و آنرا محدویت در آزادیهای فردی خود و حق والدین در تصاحب فرزندان تلقی کردند٬ از طرف دیگر تشکلهای سکولار و مدافع حقوق کودک با پشتیبانی از حکم دادگاه٬ اعلام کردند ختنه مصدوم کردن بدن کودک به دلایل مذهبی است و باید ممنوع گردد٬ حفاظت از حق بدنی کودکان دارای وزنه قانونی سنگینتری از حق آزادی مذهب والدین است. فرد تنها در سن بلوغ می تواند برای این کار تصمیم بگیرد. این موضوع به سبب اهمیتش به جنبش وسیعی علیه ختنه پسران بدل شد و وابعاد بین المللی یافت. اظهار نظرهای انتقادی٬ در رسانه ها و در فيس بوک بسرعت گسترش یافت. نظر سنجی نهادهای معتبر در آلمان نشان داد که افکار عمومی در مجموع تصميم دادگاه کلن را تایید میکند و بيش از نيمی از مردم آلمان خواهان ممنوعيت ختنه پسر بچه ها هستند. د راقدام اعتراضی دیگری٬ سخنگوی پزشکان بيمارستان مشهور چورخر در شهر زوريخ٬ سویس پس از حکم دادگاه کلن٬ اعلام کرد که از پذیرفتن پسربچه ها جهت ختنه معذور است. وی اعلام کرد، کودک نميتواند خود در باره بریدن بخشی از اعضای بدنش تصمیم بگیرد و یا در مقابل تصمیم والدین٬ مخالفت کند و نظر بدهد٬ این خواست والدین است و صرفا به دلایل مذهبی خواهان اجرای این عمل هستند. ما این را نمی توانیم بپذیریم. علیرغم پشتیبانی بین المللی از حکم دادگاه کلن دایر بر غیرقانونی کردن ختنه٬ امروز پنجشنبه نوزدهم ماه جولای پارلمان آلمان در يک نشست فوق العاده با حضور احزاب پارلمانی از جمله حزب سوسيال مسيحی٬ حزب سوسيال دمکرات٬ حزب سبزها و ليبرالها٬ ادامه يافتن ختنه کودکان پسر را بشرط این که ختنه با امکانات پزشکی و بدون درد اضافه انجام شود مجاز است. اين اقدام پارلمان آلمان جدا از سازش سیاسی و موضعگیری سیاسی ضد حقوق کودک٬ جنبه سمبليک دارد و نمی تواند رای دادگاه کلن را ملغی کند. نهاد کودکان مقدمند از حکم دادگاه کلن پشتیبانی میکند. ختنه تعرض به جسم و روان کودک است. ختنه حق آزادی والدین در بریدن بخشی از اعضای بدن کودک است که جز مصدوم کردن بدن کودک به دلایل مذهبی٬ هیچ توجیه علمی و عقلی و پزشکی ندارد. کودک مذهب ندارد. کودکان باید از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند. نهاد کودکان مقدمند سالهای متمادی است کمپین علیه ختنه کودکان را پیش میبرد. ما معتقدیم که حکم دادگاه کلن٬ پاسخ جامعه مدرن در دفاع از حق کودکان درمقابل تعرض مذهب به جسم و روان کودکان است. خوشبختانه جنبش عليه ختنه کودکان پسر در دنيا دارد گسترش می يابد٬ ما به نوبه خود از سازمانهای مدافع حقوق کودک و مخالفين ختنه بخصوص از کشورهای اسلام زده می خواهیم به اين حرکت بپيوندند

Links


     

Share for Success

Comment

31

Signatures