Emile Schrama 0

Petitie voor faire journalistiek kabinetsformatie

2746 people have signed this petition. Add your name now!
Emile Schrama 0 Comments
2746 people have signed. Add your voice!
55%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


UPDATE (19-8, 13:00 uur)
Naar aanleiding van enkele vragen het volgende: wij kiezen bewust voor deze vorm, waarbij de aandacht op de inhoud wordt gevestigd en niet op wie of wat erachter zit. Wij zijn even klaar met de typisch Nederlandse houding van naming and shaming, verdachtmaking en van gezeur over vorm en toonhoogte. De petitie is een serieus initiatief en pogingen tot grappen, grollen en fratsen worden z.v.m. gemonitored. We claimen geen representativiteit of een keurmerk van Maurice de Hond. We gaan ook geen detectivebureau inhuren om de ondertekenaars te controleren. Stop ons gerust in elk denkbaar kamp, om schouderophalend weg te lopen. Het boeit ons niet, het gaat ons om een verandering in het gedrag van de media. Om eerlijk te zijn, zijn wij best verrast dat we al behoorlijk wat reacties hebben, pakweg 18 uren na de start (zie tabblad "signatures")
UPDATE (20-8, 13:00 uur) Onze stoutste verwachtingen worden overtroffen. Nadat eerst de teller al flink was opgelopen door de collegiale steun van diverse weblogs, heeft Elsevier gisteravond besloten tot een artikel. Vanaf dat moment loopt het pas echt storm, waarbij we over de 2100 reacties zijn geschoten en er nog steeds vele bij komen. De herhaalde oproep tot bekendmaking van de initiatiefnemers heeft ons overigens doen besluiten een contactadres (Info.Petitie@gmail.com) aan te maken, uitsluitend voor dringende zaken. Wij realiseren ons dondersgoed dat zo'n petitie, in termen van betrouwbaarheid en zo meer, allerlei mitsen en maren oproept, maar de enorme aanwas doet ernstig vermoeden dat we een gevoelige snaar hebben geraakt. Overigens - wij zijn en blijven eerlijk - zien wij de laatste 36 uur een voorzichtige kentering in het gedrag van de media, waarbij de recente protesten vruchten lijken af te werpen (niet door deze actie, hoor). Maar waarom zijn daar altijd eerst grote tegenacties voor nodig? Voor juichen is het overigens alleszins te vroeg.
UPDATE (20-8, 16:00 uur) De actie begint ietsjes af te zwakken omdat de publiciteit erover langzaam verdwijnt (maar blijf tekenen!). Behalve Elsevier hebben de kwaliteitsmedia er geen aandacht aan besteed (voor zover onze informatie reikt). Wel vele weblogs, waarvoor onze dank. Nog even iets rechtzetten: De NOS heeft ook voor het rechtse kabinet een schaduwakkoord geschreven, iets dat wij hebben gemist. Excuses derhalve aan de NOS, die overigens door ons niet als onpartijdig wordt gezien. Daarvoor ademen teveel reportages en weblogs een progressieve voorkeur uit en wordt de poging om tot een rechts kabinet te komen te vaak negatief belicht.

UPDATE (24-8, 17:00 uur) Actie komt langzaam aan tot een einde. De kwaliteitsmedia zijn veelal toch doorgegaan met hun campagnejournalistiek, waarbij sommigen het echt heel bont maken, zoals dagblad Trouw. De actie heeft ook geleerd dat 50 linkse demonstranten wel en 2700 handtekeningen helemaal geen publiciteit opleveren in de kwaliteitsmedia. Het internet is wat dat betreft heel wat pluriformer gebleken. Wij zijn niet al te optimistisch over de toekomstige berichtgeving over een rechts kabinet, mocht dat er komen. Wij danken, tot slot, alle ondertekenaars, alsmede de vele weblogs en Elsevier die wel aandacht schonken aan onze actie.

WIJ ZIJN DE (KWALITEITS)MEDIA SPUUGZAT!
De laatste dagen komen steeds meer mensen in actie om zich te beklagen over de opstelling en berichtgeving van de media inzake de kabinetsformatie. Wat wij zien lijkt meer op een bewuste poging om onrust te stoken en tweespalt te zaaien, dan op een serieuze vorm van journalistiek waarbij distantie, onbevangenheid, evenwichtigheid en nuance de leidraad vormen. Nu het instrument van de petitie weer erg in zwang lijkt, is het goed dat wij dat ook maar eens inzetten. Met een simpel doel: om ons ongenoegen te uiten over het gedrag van de (kwaliteits)media. Vrijwel elke dag worden wij getrakteerd op een hijgerige zoektocht naar prominenten en minder vooraanstaanden, die ons moeten vertellen hoe erg het wel niet is als dit kabinet er komt. En ook instellingen, samenwerkingsverbanden en hobbyclubjes waar wij nog nooit van hebben gehoord, halen plots de voorpagina's om leeg te lopen over de ontmenselijking van de samenleving, mocht er een regering komen die gedoogsteun krijgt van de PVV. Tegelijkertijd wordt weinig of geen energie gestoken in het zoeken naar voorstanders van een dergelijk kabinet of op zijn minst naar mensen die er niet a priori afwijzend tegenover staan. De berichtgeving moet ons doen geloven dat er een hevige strijd gaande is binnen het CDA (en zelfs binnen de VVD) en dat verdeeldheid de boventoon voert. Maar verschillende enquêtes laten zien dat een groot deel van de achterban van deze partijen helemaal niet zo tegensputtert of ontevreden is. Die realiteit wordt genegeerd en de hetze wordt voorgezet. Wij zijn een groot voorstander van kritische journalistiek. Maar dan wel op een wijze dat een goed en genuanceerd beeld van de werkelijkheid wordt geschetst en de kritische houding ook alle partijen en alle standpunten betreft. Tijdens de onderhandelingen over Paarsplus was er een overweldigende weerstand bij de achterban van de VVD, maar ondanks wat schamele berichten daarover, was er geen sprake van een stelselmatige en aanhoudende campagne om in alle hoeken en gaten tegenstanders van die coalitie te zoeken en die voor camera en microfoon te slepen. Sterker nog, bij de NOS werd in een weblog zelfs een concept-regeerakkoord geschreven om de onderhandelende partijen een handje te helpen (zie overigens opmerking in derde update). Kennelijk is de kritische houding bij de kwaliteitsmedia nogal ver te zoeken als het om een coalitie gaat die sterk de voorkeur geniet. Hoewel de (kwaliteits)media natuurlijk het volste recht hebben om elke campagne te voeren die zij wensen, is er ook nog zoiets als het moreel gezag dat de journalistiek heeft te verdedigen. Werden wij niet jarenlang doodgegooid met de uiterst nobele en hoogst fatsoenlijke taak van de kwaliteitsjournalistiek, die als waakhond van de democratie zo objectief, onpartijdig en afgewogen mogelijk verslag doet van de actualiteit? Welnu, hoewel het vertrouwen van de burger in deze boodschap al langer is geërodeerd, lijkt de recente campagne de genadeklap te geven. De journalistiek bewijst zichzelf een slechte dienst door mee te doen aan de ondergraving van de waarheidsvinding en draagt met haar activisme, ironisch genoeg, juist bij aan een atmosfeer die zij zo zegt te vrezen als de PVV aan de macht komt. In plaats van haar grote verantwoordelijkheid en gezag te erkennen en te omarmen, wordt die te grabbel gegooid en ingezet om het vuurtje op te stoken. Meer nog dan de private kwaliteitsmedia (kranten, opiniebladen e.d.) heeft de publieke omroep een extra verantwoordelijkheid. Maar ook daar zien wij menig programma en menig gerespecteerde actualiteitenrubriek driftig meedoen aan een journalistiek van activisme en uitvergroting, vanuit een nauwelijks verholen politiek motief. Dat was voor de verkiezingen al zo (denk bijvoorbeeld aan de beruchte Netwerk uitzendingen), maar zet zich na de verkiezingen gewoon voort. Wij zijn klaar met deze uitholling van het journalistieke instituut. In een land dat wordt geteisterd door polarisatie, verwijdering en achterdocht is een genuanceerde berichtgeving van levensbelang. Daarom roepen wij alle kwaliteitsmedia op de hand in eigen boezem te steken en onmiddellijk te zorgen voor een vorm van genuanceerde en onpartijdige journalistiek die zij in hoogdravende geschriften altijd zo zegt te verdedigen. De initiatiefnemers en ondertekenaars van deze actie hoeven op hun beurt niet te worden uitgenodigd voor allerlei programma's en interviews. Aan onze boodschap hebben wij niets toe te voegen of uit te leggen. Als de actie veel aandacht krijgt vinden wij dat natuurlijk prachtig, maar wat wij vooral willen is een grondige zelfreflectie bij de kwaliteitsmedia en een omslag in hun denken en handelen.


Breng anderen op de hoogte van deze petitie!  Benader vrienden, kennissen, weblogs, media en vraag hen de petitie te ondertekenen of er aandacht aan te besteden. Gebruik zo mogelijk het tablad "Email friends".

Sponsor

Collectief verontruste burgers

Links


Share for Success

Comment

2746

Signatures