Bram Vandromme 0

Wij maken ons zorgen

97 signers. Add your name now!
Bram Vandromme 0 Comments
97 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Beste Minister,

wij, advocaten en juristen, maken ons ernstig zorgen.

Het gaat écht niet goed met onze justitie.

De investeringen in justitie zijn veel te beperkt. In mankracht, maar ook in technologie.


Technologische vooruitgang blijkt ook in 2018 nog steeds geen prioriteit.

Een e-mail sturen naar de griffies? Moeilijk! Faxen, dat wel.

Een discussie over het al dan niet overpennen van strafdossiers? Ja hoor, recent gevoerd.

In 2018!

Vandaag lezen we in alle kranten: ‘Databank met alle vonnissen en arresten weer op lange baan geschoven’ (De Tijd, De Morgen, De Standaard).

Deze databank mag blijkbaar in de komende jaren nog steeds niet worden verwacht.

Dit is echt onaanvaardbaar.

In uw justitieplan lazen we destijds:

Op korte termijn, dat wil zeggenin 2015 en 2016, wordt de nadruk gelegd op de realisatie van de elektronische communicatie binnen de justitiële wereld en met de buitenwereld en op de opstart van de beoogde informatisering via de rechtbanken van koophandel. Hierna wordt ingegaan op (a) het e-Box project, (b) e-Depot, (c) e-Deposit, (d) e-PV en (e) een databank van vonnissen en arresten.’

Van dit alles is amper iets gerealiseerd. Hier was nog sprake van 2015. We zijn ondertussen al enkele jaren verder. Meer zelfs, ondertussen zijn de advocaten zelf met DIPLAD aan het investeren in technologie die justitie eigenlijk zou moeten ontwikkelen (DPA-deposit, RegSol,...).

Al jaren hinken we hopeloos achterop in het digitaliseren van vonnissen en arresten. Niet alleen in het digitaal bezorgen ervan aan de betrokkenen (zoals advocaten) zelf, maar ook in beschikbaar stellen van alle rechtspraak in ons land. Dit is minstens even belangrijk.

Amper een halve procent (!) van alle in België gevelde vonnissen en arresten zijn consulteerbaar. In een recent rapport van de Europese Commissie kregen we op het vlak van het openbaar beschikbaar stellen van rechtspraak een troosteloze laatste (!) plaats.

Vindt u het niet tijd om daar écht een prioriteit te maken?

Mogen wij er ook op wijzen dat het ontbreken van deze informatie, ook juridische innovatie in ons land belemmert? Onze achterstand op bijvoorbeeld Nederland (zie maar www.rechtspraak.nl) en andere Europese landen wordt stilaan ook op dat vlak onoverbrugbaar.

Het uitstellen van een databank met alle vonnissen en arresten, is de spreekwoordelijke druppel. Een absoluut verkeerd en ontmoedigend signaal in tijden van technologische en digitale revolutie. Justitie is al te belangrijk om in de vergeethoek te blijven zitten.

Wij dringen aan op actie.

Niet alleen wij, maar ook de magistratuur en de burger verdienen meer dan een justitie uit het stenen tijdperk.

Bram Vandromme en Björn Adins, beiden advocaat.

Share for Success

Comment

97

Signatures