Axel Vanderhaeghen 0

Wetteren aan de Schelde of Wetteren aan Zee

26 people have signed this petition. Add your name now!
Axel Vanderhaeghen 0 Comments
26 people have signed. Add your voice!
26%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wordt \'Wetteren aan de Schelde\' binnen enkele decennia \'Wetteren aan Zee\' Uiteraard is de opwarming van de aarde een globaal probleem. Toch is het nodig dat dit ook op lokaal niveau aangepakt wordt. De Wetterse gemeenteraadsleden Piet Van Heddeghem en Walter Arijs van Groen! en Karin Van Mossevelde en Gudrun Janssens van sp.a engageren er zich dan ook toe om in elk gemeentelijk dossier die aspecten na te streven die een bijdrage kunnen leveren tot het beperken van het broeikaseffect. Vanuit de gemeenteraad willen zij dit in woord en daad omzetten. Bent u het ermee eens dat bij elke beslissing het ecologisch aspect in rekening gebracht moet worden Onderteken dan deze petitie en vraag aan onze burgemeester en schepenen om bovenal de keuze te maken voor een gezond en leefbaar Wetteren. Hartelijk dank!

Sponsor

Axel Vanderhaeghen, Groen! Wetteren http://www.spagroenwetteren.be/Wetteren-aan-Zee

Links

De Wetterse socio-culturele verzetsbeweging, http://www.hetkleinverzet.org Groen! Wetteren, http://users.skynet.be/groenwetteren sp.a Wetteren, http://www.s-p-a.be/regionaal/index.aspiDivisionID=205
Share for Success

Comment

26

Signatures