We want a cleaner Alanya - Vi vill ha ett renare Alanya - Biz temiz bir Alanya istiyoruz - Wir wollen eine saubere Alanya - Мы хотим более чистый Алан

Carina Ahlfors
Anonymous 0 Comments
1 Signature Goal: 5,000

english
We demand that Alanya Municipality in Turkey begin to take the problem of littering in streets, nature / forest and the sea seriously. We require a cleaner Alanya all year round, and we want to see Alanya Municipality to work towards the goal of zero tolerance for littering. We also require that the Alanya Municipality starts working actively to get our environment healthier and cleaner by stricter regulations, stricter controls and monitoring controls for each garbage and trashgoes. We require stiffer penalties / fines for littering. We demand that the Alanya Municipality introduces a new vision and a new organization that will control waste disposal and littering. We demand that Alanya Municipality introduces a new generation where environmental and health thinking is a part of everyday life. We demand that the Alanya Municipality teaches its citizens and tourists that Alanya shall keept Clean!

It shall be prohibited and punishable to throw cigarette butts on the ground, it shall be forbidden and punishable to leave trash / litter behind and throw those in the bins, it shall be prohibited and punishable and empty the garbage and throw trash and cigarettes and other things in the sea. It shall be prohibited and punishable for companies to throw their garbage on the streets and in the woods and nature. And it shall be prohibited and punishable if the municipality do not take their responsibility and taking this seriously!

svenska
Vi kräver att Alanya kommun iTurkiet börjar ta problemet med nedskräpning på gator, natur / skog och hav på allvar. Vi kräver en renare Alanya året runt, och vi vill se Alanya kommun för att arbeta mot målet om nolltolerans för nedskräpning. Vi kräver också att Alanya kommun börjar arbeta aktivt för att få vår omgivning friskare och renare genom strängare regler, högre böter, strängare kontroller och övervakning och kontroller av vart sopor tar vägen. Vi kräver hårdare straff / böter för nedskräpning. Vi kräver att Alanya kommun introducerar en ny vision och en ny organisation som kommer att styra och övervaka avfallshantering och nedskräpning. Vi kräver att Alanya kommun introducerar en ny generation där miljö-och hälsotänkande är en del av vardagen. Vi kräver att Alanya kommun lär sina medborgare och turister att Alanya skall förbli rent!

Det skall vara förbjudet och straffbart att slänga fimpar på marken, det skall vara förbjudet och straffbart att lämna skräp / sopor efter sig, det skall det vara förbjudet och straffbart att tömma sopor och kasta skräp, glas, plast och cigaretter och andra saker i havet och runt om sig. Det skall vara förbjudet och straffbart för företag att lämna sina sopor på gator, skog och natur. Och det skall vara förbjudet och straffbart, om kommunen inte tar sitt ansvar och tar detta på allvar!


Comment

1

Signature

  • 3 years ago
    Nancy Roussy
    3 years ago