Oxfam Cymru 0

Wales for Robin Hood Tax / Cymru dros Dreth Robin Hood

273 signers. Add your name now!
Oxfam Cymru 0 Comments
273 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Scroll down for text in English.

Cymru dros Dreth Robin Hood


Rwy’n cefnogi cyflwyno Treth Robin Hood ar drafodion ariannol, gyda golwg ar godi arian at fynd i’r afael â thlodi a newid hinsawdd, gartref a thramor, gan gynnwys yma yng Nghymru.

Pe gellid gosod treth bitw ond cyffredinol o 0.05% ar drafodion ariannol y banciau, byddai hyn yn codi cannoedd o biliynau o bunnoedd bob blwyddyn i’w gwario ar achosion da.

Rwy’n galw ar Lywodraeth y DU i ymuno â gwledydd eraill yn Ewrop i sefydlu Treth ar Drafodion Ariannol gan sicrhau y bydd y cyllid a godir yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â thlodi a newid hinsawdd.

Rwy’n galw hefyd ar arweinwyr gwleidyddol Cymru hwythau i gefnogi’r fath dreth ac i bwyso ar Lywodraeth y DU i’w rhoi mewn grym.Wales for a Robin Hood Tax


I support the introduction of a Robin Hood Tax on financial transactions, to help raise funds to tackle poverty and climate change, at home and abroad, including in Wales.

A tiny tax of 0.05% on banks’ financial transactions, if introduced globally, would raise hundreds of billions of pounds every year for good causes.

I call on the UK Government to join with other European countries in introducing a Financial Transaction Tax and ensuring the proceeds are used to tackle poverty and climate change.

I also call on Welsh political leaders to support this tax and to put pressure on the UK Government to do so.

Sponsor

The Robin Hood Tax Coalition in Wales: see links below.

Links

Share for Success

Comment

273

Signatures