Juraj Vittek 0

Výzva k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi na Slovensku

1219 signers. Add your name now!
Juraj Vittek 0 Comments
1219 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka

Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu zvyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Chceme sa s rozhodnosťou ohradiť proti jednostrannému, tendenčnému a redukovanému hanobeniu Cirkvi na Slovensku a jej predstaviteľov, ktorá je stavaná do pozície skostnatelej, mocenskej, uzavretej a neľudskej inštitúcie, v protiklade s postavou Mons. Róberta Bezáka, ktorý je stavaný mediálne do pozície biskupa s “ľudskou tvárou”, ktorý je jedinou pozitívnou postavou Cirkvi na Slovensku a ktorý bol “umlčaný zo závisti”. So žiaľom konštatujeme, že niektorí členovia katolíckej Cirkvi vnášajú do sŕdc veriacich pochybnosti o samotnej hierarchii Cirkvi a vyvolávajú voči nej nedôveru.

Chceme zdôrazniť, že takáto mediálna "panika" nie je skutočným obrazom katolíckej Cirkvi. V Cirkvi na Slovensku je mnoho otvorených, vzdelaných a moderných klerikov i laikov, Cirkev pracuje, žije a koná svoje poslanie, v tichosti každodennej služby, s mnohým ovocím a požehnaním, ako i so všetkými obmedzeniami a biedami, ktoré prináša jej ľudský prvok a slabosť. Na Slovensku máme stovky kňazov a množstvo biskupov, ako i laikov, blízkych Bohu i ľuďom, ktorí dennodenne pracujú pre dobro Cirkvi, ktorí však nezabúdajú na nadprirodzený poklad, ktorý im bol zverený a na vlastnú povahu Cirkvi. Chceme im vyjadriť svoju úctu a podporu.

Sme presvedčení, že veriaci na Slovensku majú schopnosť zorientovať sa v tejto delikátnej a bolestivej situácii a prejavia svoju spolupatričnosť s Cirkvou.

II. vatikánsky koncil nás vyzval k otvorenosti voči svetu, aby sme sa otvorili výzvam súčasnej spoločnosti. Chceme sa s celým srdcom prihlásiť k týmto výzvam, ktoré sú formulované v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu, interpretovať ich však v kontinuite s celými dejinami a trvalou povahou Cirkvi. Dnes však už stojí pred nami nie menej vážna výzva – čeliť sekularizmu, ktorý podkopáva samotné základy identity Kristovej Cirkvi. Snaha „prispôsobiť Cirkev svetu“ sa pre Cirkev v súčasnosti stáva dokonca aj pokušením. Nedostatok kresťanskej formácie, povrchnosť kresťanov, ba dokonca i kňazov, neznalosť katolíckej náuky, nedostatok chápania vlastnej povahy a poslania Cirkvi, to sú skutočné výzvy pre Cirkev na Slovensku. „Poľudštiť“ Cirkev už nemusí znamenať iba budovanie „spirituality spoločenstva“, otvorenosti a ľudskej blízkosti, ale aj „demokratizáciu“, ktorá prekračuje samotnú vnútornú povahu Cirkvi, a aj stratu zmyslu pre posvätno a zrieknutie sa toho, čo je Cirkvi najvlastnejšie: teda prinášať „zbožstvenie“ (posvätenie) človeka, ktoré dáva človeku plnosť jeho dôstojnosti. Takéto redukovanie by bolo likvidáciou samotných základov vnútornej povahy Cirkvi. Chceme ju naopak stále lepšie a hlbšie chápať ako tajomnú skutočnosť, v ktorej je prítomný Kristus a milovať ju, lebo ju miluje Kristus a vydal seba samého za ňu.

Týmto pozývame klerikov i laikov katolíckej Cirkvi, aby sa pridali k tomuto prejavu spolupatričnosti a vnútornej jednoty, ktorú chceme budovať v jednote so Svätým Otcom, biskupmi a kňazmi Slovenska, v otvorenosti voči svetu, voči blízkym i vzdialeným, a voči každému človeku dobrej vôle. Vyjadrujeme duchovnú blízkosť a hlbokú úctu najmä voči predsedovi KBS, Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ako i k ostatným biskupom na Slovensku, i voči všetkým kňazom, ktorí dennodenne vykonávajú verne svoju kňazskú službu a ktorí sú dnes povrchne a tendenčne označovaní za „spiatočníckych“, „skostnatelých“, „uzavretých“. Vyjadrujeme i našu duchovnú blízkosť Mons. Róbertovi Bezákovi a prosíme Boha, aby našiel v sebe dostatok pokory a zrelosti, aby prijal rozhodnutie Svätého Otca a rešpektoval vlastnú vnútornú povahu Cirkvi.

PhDr. Juraj Vittek, PhD., farár v Senci a moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho
Mgr. Andrej Šottník, farár v Senci
Mgr. Tomáš Krampl, kaplán v Senci
ThLic. Jozef Vadkerti, farár-dekan v Bratislave-Podunajských Biskupiciach
Mgr. Monika Jucková, výkonný riaditeľCentra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
Mgr. Samuel Brečka, Spoločenstvo modlitieb za kňazov
ThDr. Stanislav Stohl, PhD., farár-dekan v Moste pri Bratislave
Mgr. Ján Hudec, farár-dekan v Malackách
Mgr. Ján Adamus, farár-dekan v Bratislave-stred
Mgr. Jozef Mišík, farár-dekan v Modre
Mgr. Felix Mikula, farár-dekan v Stupave

Sponsor

V prípade, že sa chcete pridať k tejto výzve, napíšte svoje meno a priezvisko a prípadne svoj komentár sem.

Links


Share for Success

Comment

1219

Signatures