jirka podatelna 0

VYŠETŘENÍ JUSTIČNÍCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

16 people have signed this petition. Add your name now!
jirka podatelna 0 Comments
16 people have signed. Add your voice!
16%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Přejeme si, aby soudci, soudkyně, vyšší soudní úřednice, státní zástupci a soudní znalci byli podrobováni pravidelným zdravotním kontrolám , zejména pak ve vyšším věku.


Vzhledem k jejich zodpovědnému povolání a rozhodování o životech lidí , zejména v opatrovnictví dětí, je potřeba udržovat tyto profesionály na vysoké úrovni duševního zdraví, morálky a právního vědomí.


Navrhuji, abyhlavně soudci asoudkyně byli pravidelně zdravotně kontrolováni (s ohledem na věk), k tomu v rámci celoživotního vzdělávání pravidelně přezkušováni, abybyl při přezkoušení přehodnocen morální kredit soudce, ataké s ohledem na transparentnost a nestrannost soudníchřízení, bylo evidováno majetkové přiznání soudních osob ( střet zájmů , náchylnost ke korupčním vztahům).


V justicije nebezpečná četnost výskytu poruch soustředění při zápisu do protokolu během jednání, eventuelní projevy stařecké demence ( náhlé výpadky paměti ) během provádění dokazování, horší orientace v kontextu a obtíže při logické úvaze.


Je potřeba zjišťovat, zda mají zodpovědné osoby v justicidostatečný kontakt s reálným světem nové doby, u soudu je důležitéšetření na fobické stavy při veřejném projednávání věcí ( strach soudců z veřejnosti), vyloučení poruchy osobnosti, aby soudní osoby netrpěly tzv. fixní ideou ( utkvělá představa zvlastních zvyků - bludy).


Měla by být testovánajejich přecitlivělost na určité typy lidí ( například na ty, kteří chtějí mít svá práva). Zda soudci , soudkyně, či jiný justiční personál natyto lidi nereagují vznětlivě.


Když to jde u řidičů, proč by to nemohlo jít také uosob z justice. http://doprava.impuls.cz/lekarske-prohlidky-ridicu-senioru-jeste-jednou-a-podrobneji/article.html?id=885


Tato petice vyjadřuje svobodný názor občanů v souladu s platnými zákony a nikterak nezasahuje do nezávislosti soudů. Ba právě posiluje spravedlivé, nezávislé a nestranné rozhodování ve věcech lidských práv občanů EVROPY.


K podpisu této petice vyplňte tento formulář níže, kde jsou tato pole: 1. Vaše jméno, 2. Váš e-mail, 3. Váš komentář, 4. můžete také doplnit město, stát, PSČ

Můžete zaškrtnout ještě:

-Show my name in the online signature list ( veřejně zobrazit Vaše jméno na seznamu podepsaných, email zůstane vždy skryt)

- Let iPetitions notify me on similar petitions ( aby vás služba upozornila na podobné petice)

Dále jen stiskněte tlačítko : Sign ( vložit podpis).

Sponsor

Sponzoři zatím nejsou zveřejněni.

Links

Share for Success

Comment

16

Signatures