karma thinleytaye 0

release all Political prisoners in Tibet now

428 signers. Add your name now!
karma thinleytaye 0 Comments
428 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

RELASE ALL POLITICAL PRISONERS IN TIBET NOW ! With the protests in Tibet since March 2008 more and more Tibetans are detained in prison. Now there are more than 6.000 Tibetans in jail. They are often arrested and imprisoned only because of their participation in a peaceful protest. They demand for a free Tibet and the return of H.H. the Dalai Lama to Tibet. Most prisoners are a monk or a nun. The number of executions has also increased. Since March last year more than 200 Tibetans were killed and more than 1.000 are still missing. Support this petition for the unconditional release of all political prisoners in Tibet. On the 10th of December 2009, the Human Rights Day, this petition will be submitted to the Ministery of Foreign Affairs in Brussels. Thanks for your participation. “Vrienden van Tibet”, the Tibet Support Group Belgium. www.vriendenvantibet.be ___________________________________________________ LAAT ALLE POLITIEKE GEVANGENEN IN TIBET NU VRIJ ! Met de protesten in Tibet vanaf maart 2008 werden er steeds meer Tibetanen gevangen genomen. Momenteel zitten er meer dan 6.000 Tibetanen in de gevangenis opgesloten. Vaak worden zij gearresteerd en gevangen gezet alleen maar wegens deelname aan een vreedzaam protest. Zij komen op voor een vrij Tibet en de terugkeer van Z.H. de Dalai Lama naar Tibet. Het merendeel van de gevangenen is monnik of non. Het aantal executies is ondertussen ook gestegen. Sinds maart vorig jaar zijn er meer dan 200 Tibetanen gedood en er blijven er nog meer dan 1.000 vermist. Steun deze petitie waarbij wij de onvoorwaardelijke vrijlating vragen van alle politieke gevangenen in Tibet. Op 10 december 2009, de dag van de mensenrechten, wordt deze petitie aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse zaken in Brussel. Dank voor je deelname. “Vrienden van Tibet”, de Tibet Support Groep België. www.vriendenvantibet.be

Sponsor

www.vriendenvantibet.be

Links

www.vriendenvantibet.be
Share for Success

Comment

428

Signatures