Vote of No Confidence for President Anastasiades

Kim Nicolaou
Kim Nicolaou 0 Comments
58 Signatures Goal: 70,000

Αυτό το ψήφισμα ΜΟΜΦΗΣ είναι πρωτοβουλία της fatsa-fatsa.com.
Για κάθε 10 χιλιάδες υπογραφές που θα μαζεύονται το ψήφισμα με τον κατάλογο υπογραφών θα παροσιάζεται εις τον Πρόεδρο της Βουλής, τον ίδιον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ασφαλώς στον τύπο.
----------------------------------------------------------------

Επειδή ο κ. Αναστασιάδης:
1. Κέρδισε τις προεδρικές εκλογές υφαρπάζοντας την ψήφο ευκολόπιστων ψηφοφόρων.
 Στην προεκλογικήν του εκστρατεία, αποδεδειγμένα πλέον, είπε ψέματα (διέπραξε ψευδορκία): έδωσε το λόγο του ότι δεν θα υπάρξει κανένα Bail in, και δέν θα επιτρέψει κανενός είδους «κούρεμα» αλλά όλοι είδαμε ότι ακριβώς το αντίθετο έπραξε. Με αυτόν τον τρόπο, και με τη συνδρομη άλλων κομμάτων, κατόρθωσε να αυξήσει τα ποσοστά του απο τον πρώτο στον δεύτερο γύρο και να εκλεγεί.
 Είναι ξεκάθαρο ότι δέν λέει αυτά που εννοεί και δέν εννοεί ότι λέει.
2. με την καταστροφική οικονομική πολιτική που ακολουθεί, απότοκο της πλήρους υποτέλειας στην ΤΡΟΙΚΑ, οδηγεί το λαό σε οκονομικό και ηθικό μαρασμό και στην απελπισία. Το τεράστιο ποσοτό ανεργίας και οι διάφοροι υφιστάμενοι και νεο-εισαχθέντες φόροι είναι τόσο ψηλοί που το κοινό εν γένει δέν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει.
3. Επί πλέον, και δεδομένης της προϊστορίας του όσον αφορά το σχέδιο Αννάν, υφίσταται ο κίνδυνος ότι δέν βρίσκεται στη σωστήν πορεία για μιά δίκαιη και λογική λύση του Κυπριακού. Οι κινήσεις του δείχνουν μια πρόθεση αποδοχής ενός τέτοιου ή ακόμη χειρότερου σχεδίου τύπου Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). Σε τέτοιαν περίπτωση, η Τουρκική στρατιωτική κατοχή πέραν του 33% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο βιαιος τρόπος αλλοίωσης της δημογραφίας θα καταστούν νομιμότητες. Επιπρόσθετα, η παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα (το Τουρκικό κρατίδιο, ζώνη ή όπως αλλοιώς ονομαστεί) θα σημαίνει μόνιμη και νόμιμη ανάμιξή της σε ολόκληρη την Κύπρο.

Επομένως, υπογράψτε τη ΜΟΜΦΗ αυτή.
Να παραιτηθεί πάραυτα.
_____________________________________________________________________

This NO CONFIDENCE vote is an initiative of fatsa-fatsa.com.
For every 10 thousand signatures collected the text of the vote, together with the list of signatories will be presented to the President of the House of Representatives, the President of the Republic himself and certainly to the press.
------------------------------------------------------------------------------------------

The petition,
As Mr Anastasiadis:
1. Won the presidential elections by encroaching vote of gullible voters.
 It is proven that In the election campaign he lied (committed perjury): he gave his word that there will be no Bail in, and he would not allow any kind of "haircut"; however, we all saw that he did exactly the opposite. There is a lot of Unemployment & various old & new created taxes are high to the point of not being met by the general public. In this way, and with the assistance of other parties, he managed to increase his share of votes between the first and the second round and so he was elected.
 It's clear that he does not say what he means & does not mean what he says.
2. with the disastrous economic policy he pursues, a result of full subordination to the TROIKA, leads the people to financial and moral withering and furthermore to despair. The massive rate of unemployment and the various existing and newly imposed taxes are so high that the public in general fails to cope with.
3. Moreover, given his prehistory with the Annan plan, there is a risk that he is not in a good course for a fair and reasonable solution to the Cyprus problem. His motions show an intention to accept such a plan or even a worse type of bi-communal bi-zonal federation (BBF). In such a case, the Turkish military occupation of more than 33% of the territory of the Republic and the violent alteration of the demography will be legalized. In addition, the presence of Turkey in the occupied north (the Turkish state, zone or as otherwise it will be called) will mean a permanent and legitimate meddling on the whole of Cyprus.

Hence, Vote "No Confidence!"
He must resign immediately!

Links

Comment

58

Signatures

 • 4 years ago
  nektarios Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  F. Genas Netherlands
  4 years ago
 • 4 years ago
  sparos Netherlands
  4 years ago
 • 4 years ago
  Panos Ioannides Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Elias Chrysanthou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Frederick Efstathiou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Dinos Constantinides Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Anna Pitta Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  George Georgiou Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  yiannis Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Antonios Kokiantonis Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Stalo Nicolaou United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  Marios Antoniou United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  Κυριακος Κυριακου Cyprus
  4 years ago
 • 4 years ago
  Maria Antoniou Cyprus
  4 years ago
See More