Voor een groen Eksterlaar

Didier Grimonprez
Anonymous 4 Comments
395 Signatures Goal: 5,000


NEEN aan de aanleg van nieuwe wegen, het bouwen van 560 woningen en 160 flats en het kappen van honderden bomen op de site Eksterlaar te Deurne (15 hectaren)

JA aan een waardig ecologisch alternatief met open ruimte voor transitieprojecten en recreatie, behoud van bomen, aanleg van doorgangspaden voor fietsers en voetgangers

Info: https://sites.google.com/site/groeneksterlaar/home

 • Mustaffa Zekhnini
  Mustaffa Zekhnini Belgium, Antwerpen
  Jul 12, 2016
  Jul 12, 2016
  Prachtig stuk groen dat zeker niet mag verdwijnen. Het laatste authentieke stukje in Deurne!
 • Christiaan Serty
  Christiaan Serty Belgium, Antwerp
  Nov 14, 2015
  1
  Nov 14, 2015
  Een groene long heeft een waarde voor de huidige en toekomstige generaties die zich niet in € laat uitdrukken. Beton heeft vooral waarde voor de promotoren ...
 • Verhaere Monique
  Verhaere Monique Belgium, Schaerbeek - Schaarbeek
  Mar 29, 2014
  1
  Mar 29, 2014
  Wij willen een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen waar er nog riimte moet bestaan om te ademen en waar kinderen nog plekken hebben om in de natuur te spelen dicht bij huis.
 • Christina Jacobs
  Christina Jacobs Belgium, Berchem
  Mar 03, 2014
  1
  Mar 03, 2014
  Deurne mag niet volgebouwd worden. Het weinige groen dat er nog is moet volledig behouden blijven.
395

Signatures

 • 1 year ago
  Mustaffa Zekhnini Belgium
  1 year ago
 • 2 years ago
  Edith Boeckstijns Belgium
  2 years ago
 • 2 years ago
  Christiaan Serty Belgium
  2 years ago
 • 2 years ago
  Birgit Dierckx Belgium
  2 years ago
 • 3 years ago
  Janssens Marc
  3 years ago
 • 3 years ago
  Leen Roes
  3 years ago
 • 3 years ago
  sarah Van Ouytsel
  3 years ago
 • 4 years ago
  Verhaere Monique
  4 years ago
 • 4 years ago
  Quinten Soetens
  4 years ago
 • 4 years ago
  Goutard
  4 years ago
 • 4 years ago
  Christina Jacobs
  4 years ago
 • 4 years ago
  Johan D'Aes
  4 years ago
 • 4 years ago
  Wannes De Clercq Belgium
  4 years ago
 • 4 years ago
  Patrik Claes Belgium
  4 years ago
 • 4 years ago
  De Wilde Raymond Belgium
  4 years ago
See More