dries claerhout 0

Viseer ons niet!!!

78 signers. Add your name now!
dries claerhout 0 Comments
78 signers. Almost there! Add your voice!
78%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Staatssecretaris Ethienne Schouppe wilt onervaren (lees: jonge) chauffeurs opzadelen met een alcoholtolerantie van 0,5 promille naar 0,2 promille. Dit is het stigmatiseren van jonge chauffeurs. Meneer Schouppe heeft ZELF aangehaald dat onervarenheid een van de grootste redenen is bij ongelukken met jongeren. Dit kunnen we enkel aanpakken door middel van een meer doorgezette rijopleiding en het sensibiliseren en informeren van jongeren. Enkele argumenten om deze petitie te tekenen en meneer Schouppe te vragen voor een nultolerantie: 1) Rijden onder invloed is NIET vooral een probleem van jonge chauffeurs, maar eerder van hun ouders. Cijfers: De BOB campagne in 2007 heeft aangetoond dat chauffeurs in de leeftijdscategorie 40-54 tot 3 keer meer inbreuken begaan op gebied van drinken en rijden als 18-24 IN VERHOUDING! Waarom wilt meneer Schouppe een groep straffen die het probleem niet vormt, maar net heel goed bezig is. Dit is het stigmatiseren van jonge chauffeurs en al het sensibiliseringswerk van verkeersveiligheidsorgani saties in de laatste 20 jaar ongedaan maken. 2) Een promilageverlaging kan ik als verantwoordelijke jongere, die nog steeds erg begaan is met het verkeer, enkel toejuichen. Doch, waarom kan meneer Schouppe dit voorstel niet uitwerken voor ALLE chauffeurs in Belgie Waarom zou drinken en rijden enkel gevaarlijk zijn bij jongeren 15+ jaar BIVV 20 jaar responsible young drivers 15 jaar BOB campagnes WODKA acties Zijn maar enkele van de vele voorbeelden die verantwoordelijk zijn voor het gecreerde maatschappelijk draagvlak om een dergerlijk initiaftief door te voeren. Vraag aan een gemiddelde Belg of rijden onder invloed kan en je krijgt 95% zeker een klaarduidelijke NEEN. Belgie is klaar voor een algemene promilageverlaging. DAT is het verbeteren van verkeersveiligheid. 3) Jongeren zijn meer betrokken bij ongevallen: CORRECT. De cijfers zijn de cijfers, jonge chauffeurs zijn een risicogroep in het verkeer, maar zoals meneer Schouppe vorig jaar zelf heeft aangegeven is een van de meest toonaangevende oorzaken hiervoor de onervarenheid. Dit oplossen kan enkel door een efficientere en meer doorgezette rijopleiding, zoals meneer Schouppe zelf wenst door te voeren momenteel. 4) Weekendongevallen: Hier vergeet men al te vaak de factor vermoeidheid. Precieze cijfers hebben we niet omtrent vermoeidheid en ongevallen, maar geschat wordt dat vermoeidheid voor 18% de hoofdsoorzaak is van ALLE dodelijke ongevallen, dus niet enkel de weekendongevallen.

Sponsor

Dries Claerhout Sponseren Promoten dries@claerhout.org
Share for Success

Comment

78

Signatures