Brecht Vanacker 0

Vijf eisen voor een democratischere studentenvertegenwoordiging

51 people have signed this petition. Add your name now!
Brecht Vanacker 0 Comments
51 people have signed. Add your voice!
51%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Dit jaar zou voor het eerst in jaren een tweede serieuze kiesploeg opkomen in de faculteit sociale wetenschappen. Voorrang aan Studenten (VAST) heeft een andere aanpak dan gewoonlijk in verband met de verkiezingen. Ten eerste kwamen wij op voor een democratische structuur die ervoor wilde zorgen dat studenten kunnen apart stemmen op voor een sociale raad en een kringraad. Onze ploeg wou enquêtes afnemen om de mening van studenten te weten te komen en heeft dat gedaan terwijl het kiescomité dit had verboden. Daarvoor heeft VAST een waarschuwing gekregen en het afnemen van de enquêtes stopgezet. Tijdens de passieve kiesweek heeft VAST deze enquête online gezet. Ook de andere ploeg heeft toen een enquête online gezet. Het kiescomité heeft VAST toen geschorst omdat het dezelfde enquête was die ze tijdens de week voor de paasvakantie afhaalden. Nergens in het kiesreglement staat iets dat er ook maar op zou kunnen wijzen dat het online zetten van gelijk welke enquête tijdens de passieve kiesweek verboden is. Wij vinden dat de getroffen sanctie niet in verhouding is tot deze feiten.

VAST wou echt zaken veranderen in de studentenvertegenwoordiging. We willen studenten meer betrekken, meer plaats maken voor sociale thema’s. Dit zou de huidige gang van zaken door elkaar schudden. Wij hebben het gevoel dat de bestaande studentenkring ons daarom bewust monddood heeft willen maken.

In een democratie zouden alle ploegen evenveel kansen moeten kunnen krijgen, op dit moment is dat niet het geval.
1. De laatste jaren was het de gewoonte dat er steeds maar een serieuze kiesploeg opkomt, die ploeg wordt samengesteld op basis van de leden van politika, vergroot door een aantal eerstejaars.
2. We krijgen maar drie dagen om 3000 studenten te bereiken tijdens de lesweken. Het is onmogelijk voor een nieuwe ploeg om op die korte tijd evenveel bekendheid te vergaren als reeds bekende studentenvertegenwoordigers.
3. Het neutraal kiescomité is samengesteld uit de studentenkring van vorig jaar en wordt ook in de kringvergadering gestemd. Concreet hebben ongeveer 30 mensen op dit comité gestemd, dit waren de mensen van de andere kiesploeg, de lolploeg en 1 kandidaat van VAST. Het hoeft dus geen betoog dat VAST in deze verkiezing geen evenwichtige kans heeft gekregen.
4. Het kiesreglement is zeer onduidelijk en het kiescomité lijkt dit nogal willekeurig te interpreteren. Er staat bijvoorbeeld nergens dat bepaalde enquêtes niet online zouden mogen gezet worden en anderen niet. Ten tweede zijn er nergens sancties aangegeven voor de overtredingen. Het kiescomité interpreteert de inhoud van dit reglement onduidelijk en op ongelijke wijze voor de twee ploegen.
5. Wij vinden het jammer dat een groep geëngageerde studenten geen kans krijgt zich kandidaat te stellen. De sanctie staat niet in verhouding tot de overtreding. Het kan niet dat dit ten koste gaat van de democratie.
6. Wij trekken daarom de geldigheid van deze verkiezingen in vraag, de enige oppositie is immers monddood gemaakt.

Daarom vragen wij:

1. Een eerlijke kans in de kringverkiezingen. De keuze hierover moet bij de studenten liggen en niet bij Politika.
2. Een echt neutraal comité, samengesteld uit verkozenen door de verschillende serieuze kiesploegen, aangevuld door 2 proffen.
3. Uitstel van de verkiezingen zodat we een eerlijke kans krijgen om ook campagne te voeren.
4. Minimum 8 dagen campagnetijd, tijdens de lesweken.
5. Een aanpassing van het kiesreglement, waar duidelijk wordt aangegeven welke overtredingen, welke sancties inhouden.

Steunt u deze vijf eisen? Teken dan onze petitie!

Share for Success

Comment

51

Signatures