Fridrik Hjorleifsson 0

Við mótmælum aldursskiptingu Björtuhlíðar

47 people have signed this petition. Add your name now!
Fridrik Hjorleifsson 0 Comments
47 people have signed. Add your voice!
47%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Við undirrituð mótmælum aldursskiptingu Björtuhlíðar

Rökstuðningur mótmæla

•Skammur fyrirvari og lítið samráð.

•Foreldraráði voru kynntar breytingarnar 5. mars sl. Foreldrar Fengu enga kynningu varðandi breytingarnar fyrr en að þeim var sendur tölvupóstur 8. mars sl. Úthlutun leikskólaplássa fyrir haustið 2012 verður í byrjun apríl. Þá mun þurfa að liggja fyrir hvert skipulag leikskólans verður. Þetta er skammur fyrirvari.

•Fyrirhugað var að halda fund með foreldrum af Björtuhlíð efri í apríl en með foreldrum af Björtuhlíð neðri seinni hlutann í mars.  Eftir hörð mótmæli foreldra var fallist á að flýta fundi til 15.mars. Á þeim fundi sagði leikskólastjóri að ekki yrði farið í breytingarnar ef stór hluti foreldra andmælti.

•Vitað er til þess að sömu hugmyndir hafi verið uppi á borðinu á öðrum leikskólum í kjölfar sameiningarinnar en þar hafi samráð við foreldra fljótt leitt í ljós almenna andstöðu og því verið hætt við aldursskiptingu.

Rökstuðningur fyrir breytingunum er ófullnægjandi

•Leikskólastjóri nefnir að betra sé fyrir börnin að vera í stærri hópi og hafa meira „vinaval“. Þrátt fyrir ítrekaða beiðni foreldra hefur leikskólastjóri ekki getað vísað í nein gögn þessu til stuðnings.

•Önnur rök leikskólastjóra eru að betra sé að vera með öll elstu börnin í sama húsi til þess að samnýta hugmyndir, kennslugögn og kennara. Við teljum aftur á móti að auðveldara hljóti að vera að færa kennslugögn og kennara á milli húsa til skrafs og  ráðagerða en að færa börn á milli húsa á miðri skólagöngu. Svo ekki sé talað um að fara með lítil börn á milli staða á hverjum morgni/efirmiðdegi, eins og oft mun eiga viðí tilviki systkina.

•Þá hefur verið nefnt að aðstaða á Hamraborg sé ekki nægilega góð fyrir yngstu börnin. Þessu höfnum við alfarið.
Fordæmi skortir

•Nefnt hefur verið að aldursskipting hafi gefist vel í öðrum leikskólum. Hins vegar kemur í ljós að ýmist er þar um að ræða leikskóla á sömu lóð eða samliggjandi lóðum. Hvorugt á við um Björtuhlíð, og er það grundvallarmunur.

•Aðrir sameinaðir leikskólar þar sem starfstöðvar eru ekki á sömu lóð hafa valið að aldurskipta ekki leikskólanum. Til dæmis er vitað til þess að aldurskipting hafi komið til tals við sameiningu Öldukots og Tjarnarborgar, þar sem mest reynsla er komin á sameiningu, en samráð við foreldra leiddi í ljós almenna andstöðu og því var ekki farið í slíkar breytingar.

•Nefna má að leikskólarnir Krakkakot og Lönguhólar á Hornafirði, sem áður voru aldursskiptir, hurfu frá því skipulagi árið 2006 m.a. á grundvelli svipaðra röksemda og settar eru fram í þessu bréfi.

Ókostir aldursskiptingar

•Aðlaga þarf börn um þriggja ára aldur nýjum stað og starfsfólki. Þótt báðir staðirnir hafi sömu kennitölu líta börnin á þá sem tvo leikskóla. Breytingarnar kalla því á aukið rask fyrir börnin. Ef fólk hefði val myndi það áreiðanlega kjósa að innrita barn sitt á leikskóla þar sem það fengi að dveljast ótruflað og þyrfti ekki að aðlagast nýjum stað og starfsmönnum eftir u.þ.b. eitt til tvö ár. Við vitum nú þegar af foreldrum sem hafa ákveðið að sækja ekki um á Björtuhlíð vegna fyrirhugaðra breytinga.

•Aldursskipting kallar óneitanlega á meiri einsleitni og leiðir til þess að yngri börnin missa þær fyrirmyndir sem eldri börnin eru. Sömuleiðis læra eldri börnin síður að umgangast þau yngri.

•Systkini verða í flestum tilvikum sitt á hvorum staðnum. Það þýðir að aukinn tími fer í að koma börnunum í og úr leikskóla á hverjum degi. Við teljum óboðlegt að fara í breytingar sem óhjákvæmilega munu lengja vistunartíma barna umfram það sem nú er, nóg er nú samt. Leikskólastjóri sagði í tölvupósti eftir fundinn 15. mars, að þeim fjölskyldum sem lentu í þessu myndi verða boðið að hafa yngra barnið með því eldra. Það fáum við ekki séð að gangi upp né heldur að það sé skynsamlegt. Eins hefur leikskólastjóri sagt að þessar fjölskyldur muni ekki þurfa að borga þann tíma sem tekur að koma börnunum á milli, þ.e. ekki þurfa að borga lengri vistunartíma. Ekki er ljóst hvort þetta mun einungis eiga við nú í haust eða um ókomin ár.

•Leikskólastjóri telur að breytingarnar hafi áhrif á fáar fjölskyldur. Þessar breytingar eru til framtíðar og fjöldi systkina er breytilegur frá ári til árs. Líklegt er að á 135 barna  leikskóla geti verið stór hópur systkina. Til að mynda eiga 9 af 20 börnum á annarri deild yngri barna á Hamraborg yngri systkini.

Links


Share for Success

Comment

47

Signatures