Andreas Røysum 0

WE DEMAND THAT KONGSBERG JAZZ FESTIVAL ENDS THEIR COOPERATION WITH THE KONGSBERG GROUP!

775 people have signed this petition. Add your name now!
Andreas Røysum 0 Comments
775 people have signed. Add your voice!
16%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

FOR ENGLISH VERSION, SCROLL DOWN.

Kongsberg Jazzfestival har gjennom over 50 år etablert seg som en av verdens ledende jazzfestivaler. En av festivalens sponsorer er Kongsberg Gruppen. Om man klikker seg inn på hjemmesidene deres blir man møtt av slagordet “Providing extreme performance for extreme conditions”. De er ledende våpeneksportører, og tjener store penger på å eksportere våpen og krigsmateriale til nasjoner i Midtøsten som Saudi Arabia, Qatar, Oman og De Forente Arabiske Emirater, i tillegg til USA og andre NATO-land.


Etter at krigen i Jemen startet i 2015 ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet. Bombing fra luften, bakkekrig og blokkade har gjort at situasjonen i landet nå omtales som verdens verste humanitære katastrofe. Ifølge FN dør ett barn i Jemen hvert tiende minutt av sykdommer som kunne vært forhindret. Det er nettopp involverte parter i konflikten i Jemen Kongsberg Gruppen har tjent mest på i senere år.


Tidligere i 2018 signerte de en avtale med Qatar verdt 15 milliarder kroner. Dette på tross av at Qatar har vært involvert i Jemen, og også har involvert seg i å støtte militsgrupper i Irak og Syria. Denne avtalen danker ut Kongsberg Gruppens tidligere rekordavtale med Oman fra 2014; da var det kontrakt om salg av luftvernssystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) som ble signert. I 2017 var Oman Norges største våpenkunde; de kjøpte våpen og krigsmateriale for 357 millioner kroner mer enn USA. USA er på sin side den største mottakeren blant NATO-landene og importerte i 2017 norske våpen for 655 millioner kroner.


Kongsberg Gruppen har blitt et multinasjonalt selskap. De eier blant annet 49,9 prosent av finske Patria. Tidligere i år avslørte VG at det pansrede kjøretøyet Patria AMV 8x8 ble brukt i desemberoffensiven mot Hodeida i Jemen. Mika Kari i Patria sier selv at "det er umulig for et selskap som vårt å ha god nok etterretning til å vite hva alt vi eksporterer brukes til." Patria eier igjen 50 prosent av den norske våpenprodusenten NAMMO. Nylig ble det avdekket at Saudi-Arabias bombefly er bevæpnet med missiliet IRIS-T hver gang de er på vingene i Jemen. Rakettmotoren til dette missilet er produsert av NAMMO.


Festivalsjef Kai Gustavsen har uttalt at han er stolt over samarbeidet.


FESTIVALEN ER ALTSÅ UTTALT STOLT AV Å BLI SPONSET AV ET SELSKAP SOM SELGER VÅPEN OG KRIGSMATERIALE TIL NASJONER I KRIG OG UNDERTRYKKENDE DIKTATURER!


Kulturmarkeringer representerer overskudd, samhold, kreativitet og glede. Å redusere det til nok et ledd i krigsmaskineriets markedsføringskampanje er en hån mot både musikere og publikum. Man skal kunne spille eller dra på festival uten å bidra til å legitimere blodtørstig profittjag, og at en av Europas største jazzfestivaler velvillig lar seg sponse av krigsprofitører kan ikke lenger gå ubemerket hen. Det er på tide at Kongsberg Jazzfestival stilles til veggs for sin fullstendige mangel på moralsk sans og forståelse av ansvar.


Jazzen har en spesielt rik tradisjon for kritisk tenkning, motmakt og samhold på tvers av landegrenser og kulturer. At en av kontinentets største jazzfestivaler med stolthet lar seg sponse av et selskap som selger våpen og krigsmateriale til land som Saudi Arabia, Qatar og USA er vondt. Her er det i det lange løp ingen vinnere, bare tapere.


Kulturlivet burde gå foran som et godt eksempel, og ta klar avstand fra etisk forkastelig forretningsdrift. Det er ikke vår feil at strukturene vi jobber innenfor er råtne, men det er helt klart klandreverdig om vi ikke forsøker å forandre de. Det er på tide at vi samles, hever stemmene våre og skaper et verdig rammeverk for kunsten. Et rammeverk med medmenneskelighet og bærekraft som kompass.

Kongsberg Jazzfestival har en rik historie og alt ligger til rette for at de i fremtiden kan bygge arven sin videre med samvittigheten i behold. Festivalen kan med et veldig enkelt grep stadfeste at musikk, kjærlighet og menneskeliv er viktigere enn penger.

VI KREVER AT KONGSBERG JAZZFESTIVAL AVSLUTTER SAMARBEIDET MED KONGSBERG GRUPPEN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongsberg Jazz Festival is one of the world´s leading jazz festivals. One of their main sponsors is The Kongsberg Group; a company exporting weapons and munitions to nations in the Middle East, like Saudi Arabia, Qatar, Oman and the United Arab Emirates, as well as the US and other NATO-members. If you visit their webpage, you´ll be met by the slogan “Providing extreme performance for extreme conditions”.


After the war in Yemen broke out in 2015, Norwegian exports to the participating countries has increased fivefold. The situation in Yemen is considered one of the worlds worst humanitarian catastrophes. According to The UN, a child dies every tenth minute from diseases that could easily have been taken care of. It is exactly the involved parties in this conflict that the Kongsberg Group has profited most from in recent years.

The festival head Kai Gustavsen has said that he is proud of the sponsorship.

HE IS PROUD THAT THE FESTIVAL HE RUNS IS SPONSORED BY A COMPANY THAT SELLS ARMS AND MUNITIONS TO NATIONS IN WAR AND SUPPRESSIVE DICTATORSHIPS!


Jazz has a rich tradition of critical thought, counter-power and social awareness. That one of the biggest jazz festivals says that they are proud to be sponsored by a company selling arms and munitions to nations like Saudia Arabia, Qatar and the US is painful. The cultural sphere should dissociate from an ethically condemnable business. It is not our fault that the structures we work within are rotten, but it is clearly blameworthy if we don´t do our best to make a change. It is time for everyone to stand together, raise our voices and create a worthy framework for the music. A framework with compassion and sustainability as guiding lights.


Kongsberg Jazz Festival has a rich history and they can easily take their next steps with a clean conscience. With one simple move, they can state that music, love and human lives are more important than money.

WE DEMAND THAT KONGSBERG JAZZ FESTIVAL ENDS THEIR COOPERATION WITH THE KONGSBERG GROUP!

Share for Success

Comment

775

Signatures