Demara De Graav 0

Verschuiving tentamen periode

50 people have signed this petition. Add your name now!
Demara De Graav 0 Comments
50 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Paramaribo, 25 Juni 2018
Aan: de Studentencommissie van de Faculteit der Juridische Wetenschappen

Betreft: Het verschuiven van de gehele reguliere- en hertentamen periode
Geachte Studcie,
Middels dit schrijven willen wij, studenten van de B2 fase Juridische Faculteit, onze misnoegen uiten over de wijze waarop er met ons is omgegaan tijdens de nog gaande staking van de VWPU.
Door deze staking zijn enkele tentamens van de reguliere periode afgelast waardoor deze namelijk ingehaald zullen moeten worden. Aan ons is doorgegeven dat indien de staking wordt opgeheven de tentamens die hierna volgen voortgang zullen hebben. Aangezien wij als studenten niet weten wanneer de staking opgeschort zal worden en dus ook niet weten welke tentamens wel of niet doorgaan is deze methode voor ons erg onhandig. Behalve de niet-werkenden studenten zijn er werkenden studenten die een korte periode voordat de tentamenperiode start verlof moeten aanvragen aan het werk voor het maken van de tentamens. Doelloos studeren is voor ons geen optie! Er wordt van ons geeist te studeren zonder enige zekerheid dat het tentamen afgelegd zal worden.
Wij studenten willen dat beide tentamen periodes (regulier en her) verschoven worden. Met de nadruk dat de periodes en de af te leggen tentamens even ver van elkaar liggen als hoe deze nu zijn. Wij hebben er geen moeite mee tentamens af te leggen in de begin periode van de vakantie.

Tenslotte hopen wij dat er tijdig gehoor wordt gegeven aan deze brief, zodat de studenten gezamenlijk met de studentencommissie en docenten tenminste tot een voordelige conclusie kunnen komen.
Mvg,
Studentencollectief B2 fase (FJw)

Share for Success

Comment

50

Signatures