Tomas Borremans 0

Voor een verkeersleefbaar Ternat

62 people have signed this petition. Add your name now!
Tomas Borremans 0 Comments
62 people have signed. Add your voice!
31%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

[OPEN BRIEF]
De lat moet hoger voor een verkeersleefbaar Ternat.
Beste gemeenteraadslid,
Beste schepen,
Beste burgemeester,

Exact een jaar geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, beloofden jullie allen - de partijen van de huidige meerderheid én de oppositie - een grote inzet voor de verbetering van de verkeersveiligheid en mobiliteit in onze gemeente.
Het beleidsplan (Beheers en BeleidsCyclus, BBC) voor de volgende 5 jaar is nu in volle opmaak. Op dit moment krijgen we het nog niet te lezen. Wat er wel te horen is?  “Geen ruimte voor investeringen in verkeer en mobiliteit”.
Toch moet er nu gestart worden met planning en ontwerpen, anders zal er de komende 10 jaar niets veranderen! In tijden van verkeersknopen in onze regio en klimaatuitdagingen wereldwijd zou dit onverantwoord zijn.

De Ternattenaars verwachten dat de huidige bestuursmeerderheid haar beloftes inlost. Zoals jullie weten heeft de bevolking haar prioriteiten duidelijk gemaakt via de enquête van het Verkeersplatform. Deze verwachtingen zijn eenvoudig samen te vatten:
degelijke fiets - en voetpaden en openbare ruimte, d.w.z. toegankelijk, goed onderhouden en functioneel. (bijlage: “De 10 prioriteiten uit de enquête”)

De infrastructuur moet nu aangepakt worden om de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren voor alle Ternattenaren. De winst van deze investering is enorm voor de mobiliteit van jong en oud, de veiligheid, de gezondheid en het klimaat.
 
Leggen jullie de lat hoog genoeg? Wordt de openbare ruimte eerlijker verdeeld tussen harde en zachte weggebruikers? Wordt Ternat een voorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid? Wij hopen alvast van wel!
Met een breed burgerplatform moedigen we jullie aan om de lat hoog genoeg te leggen!... En erover te springen.

Wij plannen gezamenlijke acties als in januari 2014 blijkt dat er in het beleidsplan voor de komende 5 jaar geen concrete stappen zijn ingeschreven om de weginfrastructuur te verbeteren voor zachte weggebruikers. Een ongehoorzame ‘protest picknick’ op een cruciaal verkeersknooppunt in de lente van 2014 staat voor alle zekerheid al op de agenda. Andere acties zijn ook mogelijk.

De ondertekenaars verenigd in het Verkeersplatform van Ternat

Links


Share for Success

Comment

62

Signatures