wild, wilder, Wilders

Bloys Bloys
Bloys Bloys 0 Comments
42 SignaturesGoal: 100

Wilders is de weg kwijt. Met zijn populistische uitspraken en radicale standpunten vergroot hij de kloof tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Wilders is een gevaar voor de Nederlandse samenleving en een gevaar voor de verhoudingen binnen onze maatschappij. Hij zet aan tot eenzijdig en kortzichtig denken (als je al van denken kan spreken) en vormt zijn eigen kweekvijver voor haat in ons land. Radicalisering met een geloof als voedingsbodem is iets van alle tijden en iets van alle geloven, helaas. Ook het Christendom heeft door de eeuwen heen een spoor van geweld en \'terrorisme\' achter zich gelaten. Het wordt tijd dat Wilders een toontje lager gaat zingen.

Sponsor

http://www.ipetitions.com

Comment

42

Signatures