Organisatie voor Studielimieters AdeKUS 0

Verander het dispensatiebesluit

192 signers. Add your name now!
Organisatie voor Studielimieters AdeKUS 0 Comments
192 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Verander het dispensatiebesluit De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op 2 september 2012 een dispensatiebesluit genomen m.b.t. de studielimieters. Dit besluit is vanaf 1 september 2012 ingegaan, zonder dat de universiteit zich heeft gehouden aan haar plichten en beloften. Er is een jaar lang geen informatie gegeven over besluiten en beloften omtrent studielimieters. De organisatie van studielimieters neemt stelling tegen het onlangs genomen dispensatiebesluit en eist een herziening daarvan. De slechte communicatie tussen de studielimieters en het bestuur, de onduidelijkheden die gepaard gaan met het onlangs genomen besluit, de slechte situatie op de universiteit wat betreft faciliteiten, het docententekort en reglementsvertrapping, heeft gezorgd voor een groei in het aantal studielimieters. De organisatie voor studielimieters wil daarom van het Bestuur van de Universiteit: 1. Een herziening van het dispensatiebesluit. Deze herziening zal moeten geschieden met betrokkenheid van de studielimieters, dus een goede communicatie is van eminent belang. 2. Zolang er geen acceptabele wijziging van het dispensatiebesluit is, eist de organisatie dat iedere studielimieter dispensatie verleend wordt. 3. De getekende herinschrijvingsverklaringen vervallen, aangezien het huidige dispensatiebesluit niet deugd. 4. Een bespreking van het huidige dispensatiebesluit genomen door het bestuur van de universiteit. Bij de bespreking zijn alle limieters en alle leden van het bestuur aanwezig. Vragen kunnen openlijk gesteld worden aan het bestuur. Wij willen allemaal een gezonde situatie op de universiteit, maar sterker nog, wij willen allen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Door academici in spe onterecht af te schrijven wordt deze gezamenlijke gedachte niet bereikt.

Share for Success

Comment

192

Signatures