Fietsersbond Dendermonde 0

Stop fietsonveiligheid in Dendermonde!

Fietsersbond Dendermonde 0 Comments
1093 signers. Almost there! Add your voice!
110%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Op 12 december gebeurde weer een dodelijk fietsongeval in Dendermonde, nu op de St-Gillislaan.

Dendermonde blijft een zeer fietsonvriendelijke stad. We eisen een dringende aanpak van het stadsbestuur en het Vlaams Gewest.

Maak van Dendermonde een veilige en aantrekkelijke fietsstad!

Hoe meer ondertekenaars voor deze petitie, hoe krachtiger het signaal dat we aan stad en gewest kunnen geven. Vergeet bij het ondertekenen geen geldig e-mailadres op te geven, anders is je handtekening ongeldig. Je zal geen spam krijgen van ons.

Een oproep tot donatie na het ondertekenen van de petitie mag je gewoon negeren.


Het dodelijk ongeval met een fietser op de Sint-Gillislaan op zaterdag 12 december toont eens te meer dat Dendermonde een erg fietsonveilige stad is.

Fietsersbond Dendermonde bestaat bijna 3 jaar en Hilde is sindsdien het 4de dodelijk fietsslachtoffer op Dendermonds grondgebied. Vorig jaar vielen er slachtoffers in de Denstraat in Grembergen en de Zandstraat in Appels en in 2013 aan het kruispunt N41 met de Mechelsesteenweg. Gaan we nog verder terug, tot 2005, dan komen we aan minstens 9 slachtoffers. In 10 jaar tijd dus elk jaar opnieuw een menselijk drama. Om nog te zwijgen van de vele kleine drama’s met lichte of zwaardere verwondingen.

Het recente ongeval op de Sint-Gillislaan toont de verpletterende verantwoordelijkheid van de overheid. De inrichting van het drukste deel van de straat is er opgevat alsof fietsers niet bestaan.

Fietsers mengen met gemotoriseerd verkeer aan 50 km/u is vragen om ongevallen.

Aan die snelheid en met die verkeersintensiteit moet er een gescheiden fietspad worden aangelegd. En dat betekent één parkeerstrook minder op de Sint-Gillislaan.

Nog sneller te realiseren en wellicht goedkoper is de invoering van een zone 30. Auto's en fietsers blijven dan gemengd rijden, maar niet zonder extra beschermingsmaatregelen: fietssuggestiestroken aan beide kanten, fietssymbolen geschilderd op de rijweg, een fietsopstelstrook voor de verkeerslichten, een fiets-inhaalverbod voor zware voertuigen, de bestaande flitspalen opnieuw instellen en een extra paal ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat, ...

We vragen ook dat er snel werk wordt gemaakt van het aangekondigde verkeerscirculatieplan voor Sint-Gillis waardoor het (zware) doorgaand verkeer uit het centrum van Sint-Gillis blijft. De politie moet daar ook streng op controleren.

Het eeuwige argument dat de Sint-Gillislaan een gewestweg is en het stadsbestuur geen bevoegdheid heeft om maatregelen te nemen is hier opnieuw letterlijk een dooddoener. Met gepaste, volgehouden druk zijn wel resultaten te boeken. Ook voor de Vlaamse overheid is het verminderen van het aantal verkeersdoden een prioritaire doelstelling.

Met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners haalde Vlaanderen in 2013 één van de slechtste scores van heel Europa. Met één dode per jaar doet Dendermonde het daarbij nog 2,5 keer slechter dan gemiddeld.

Dit is niet omdat de Vlaming of de Dendermondenaar slecht kan fietsen !

In het jaarverslag van 2014 van de lokale politie luidt het: “Enkel handhaving is onvoldoende als antwoord op de stijgende ongevallenproblematiek. Infrastructurele aanpassingen dringen zich meer en meer op, maar laten dikwijls lang op zich wachten."

Hoog tijd dus dat het stadsbestuur en het Vlaams Gewest actie ondernemen. Onderteken deze petitie en deel ze met je vrienden, buren, klasgenoten: wij willen fietsvriendelijkere wegen in Dendermonde!

Als concrete reactie uitblijft in de Sint-Gillislaan, dan nodigen we alle ondertekenaars en de familie van alle fietsslachtoffers uit voor een ingetogen fietsoptocht in de lente van 2016.

Meer informatie bij Fietsersbond Dendermonde:

Share for Success

Comment

1093

Signatures