Mdzcnvcp Slovenija 0

Pobuda za spremembo 65. člena ustave RS in razveljavitev zakona o Romskih skupnostih

22 people have signed this petition. Add your name now!
Mdzcnvcp Slovenija 0 Comments
22 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Jedro problema:

- posebne pravice narodnostne skupnosti niso v skladu s Slovensko ustavo, kjer je lahko nosilec človekovih pravic samo posameznik.

- spremeba ustave je potrebna prav zaradi tega, ker je Ustavno sodišče v odločbi št.:U-I-15/10 pojasnilo, da je glede na trenutno besedilo ustave nosilec pravic narodnostna skupnost, to pa ni v skladu z modernim pojmovanjem človekovih pravic.

- Ustavno sodišče pravi, da je namen ustavnega varstva v ohranitvi etničnih posebnosti Romske skupnosti in sicer tako, da ji večinski narod poleg pravic, ki gredo vsakomur, zagotovi še posebne pravice.

- večinski prebivalci odločno nasprotujemo, da se iz narodne skupnosti dela subjekt varstva ustave, saj kakor že ime pove, je varstvo človekovih pravic rezervirano človeku in ne narodu.

- še posebej je sporen 65. člen ustave RS, ker ustavno varovanje ene narodnostne skupine ni v skladu s 3. členom ustave, ki določa, da ima v RS oblast ljudstvo.

Share for Success

Comment

22

Signatures