s. p

vaght az Dr. nobakht

2879 signers. Add your name now!
s. p
2879 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بسمه تعالی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی نوبخت حقیقی

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً نامه حضرتعالی به شماره 18836/60/د مورخ 10/3/96 به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موجب تعجب و حیرت گردید. با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب 23/1/1367 مجلس محترم شورای اسلامی گواه بر حقوق علمی و تخصصی خیل عظیمی از دانشجویان، دانش آموختگان و متخصصین علوم آزمایشگاهی کشور می باشد و عدم اجرای آن در طول سال های گذشته علاوه بر افت خدمات آزمایشگاهی و محرومیت مردم از خدمات کیفی، موجب تضییع حقوق این قشر فرهیخته و متخصص کشور شده است، انتظار این بود که حضرتعالی به عنوان یک پزشک صاحب نام و مدیر با سابقه، ابتدا سخنان هردو طرف بحث را شنیده و در فضایی علمی و بی طرفانه اقدام به جمع بندی نموده، نقطه نظرات تخصصی کمیسیون را در بستر قانونی به جریان می انداختید. این اقدام جنابعالی موجب گردیده تا دیگر همکارانتان همچون جناب آقای محمد کاظمی نایب رییس اول محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با آن فرموده اند: اینکه از وزارتخانهای بخواهیم که قانون را اجرا نکند، قانونی نیست و نمایندگان باید بر حسن اجرای قانون نظارت کنند. زیرا قوانین پس از طی کردن مراحل تصویب، برای همه و دستگاههای مجری، لازم الاجرا می باشند.

به این خاطر متاسفانه نامه حضرتعالی موجب موجی از یأس و نگرانی در بین هزاران نفر از این جامعه تخصصی گردیده است. لذا ما امضاء کنندگان زیر ضمن اعتراض به نامه فوق الذکر، مصرانه تقاضامندیم با اختصاص وقت مبسوطی اجازه ارائه مستندات و ادله متخصصین در خصوص لزوم اجرای قانون و شواهد موجود مبنی برمستند بودن این قانون با وضعیت حال دانشگاه ها و مراکز پزشکی پیشرفته جهان راارائه دهیم. بدیهی است هر نوع بی توجهی به این درخواست دور از انتظار جامعه علمی کشور و شأن جنابعالی واخلاق پزشکی است.

Share for Success
2879

Signatures