Daniel Feszty 0

Tiltakozás egy vádirat ellen (Protest against an indiction)

382 signers. Add your name now!
Daniel Feszty 0 Comments
382 signers. Almost there! Add your voice!
77%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Tiltakozás egy vádirat ellen

(English version shown below)

A kanadai magyar szervezetek alulírott tagjai mély megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy négy kanadai magyar értelmiségi az 1956-os forradalom 55. évfordulója alkalmábol egy olyan vádiratot jelentetett meg a http://hungariancharter.com oldalon, amelyben több fronton is támadást indítanak a magyarság ellen. Teszik ezt a magyar állam demokratikus voltának megkérdőjelezésével, a kanadai magyar szervezetek függetlenségének megkérdőjelezésével, valamint Ft. Androvich Tamás montreáli plébános feljelentésével. 

A több, mint 20-oldalas vádirat szerzői – névszerint Göllner B. András, Christopher Adam, Balogh S. Éva, valamint Szeman Imre – “antidemokratikusnak” minősítik a mai magyar államot s ezáltal közvetve a magyar népet is. Mivel a mai magyar kormány a 2010-es szabad választásokon kétharmados parlamenti többségű felhatalmazást kapott a választóktol, ezért kijelenthető, hogy a mai magyar kormány a többség akaratát megvalósítva – azaz demokratikusan - hajtja végre nemzetegyesítő és országmentő programját. “Antidemokratikus” ennek éppen az ellenkezője lenne, tehát ha egy szűk elit próbálná meg ráerőltetni az akaratát a többségre, mint volt az pl. a kádári kommunizmus éveiben. Éppen ezért, aki “antidemokratikusnak” nevezi a mai magyar államot és az azt működtető kormányt, az közvetve “antidemokratikus” gondolkodásúnak állítja be az azt támogató magyar népet is. A magyar nép - amely oly sok véráldozattal bizonyította a szabadságért és a demokratikus értékekért való elkötelezettségét a történelem folyamán – ilyen jelzővel való illetését a magyarságra nézve mélyen sértőnek találjuk és a leghatározottabban elutasítjuk.

Ugyanígy elutasítjuk és tiltakozunk a vádirat szerzőinek azon állítása ellen, miszerint “az Orbán-kormány az emigráns szervezetek véleményformáló vezetőin keresztül próbálja megfélemlíteni, ellehetetleníteni külföldi kritikusait”. Ez az állítás két okból is sértő és valótlan. Egyrészt azt feltételezi, hogy a kanadai magyar szervezetek vezetőinek - logikusan következtetve tehát az őket megválasztó tagságnak is - nincs “magukhoz való esze”, azaz képtelenek önállóan gondolkodni s a magyar kormányok befolyása alatt állnak. Ha mindez így lenne, akkor az előző évek kormányzatai alatt egy szocialista-liberális propagandát hallhattunk volna a kanadai magyar szervezetektől, ami természetesen nem fedi a valóságot. A kanadai magyar szervezetek tagjainak többsége a kommunizmust saját bőrén élte meg, ez elől menekült Kanadába s ezért következetesen nem kereste a kapcsolatot posztkommunista alapokra épülő kormányokkal. Ha valaki mégis hasonlóságot vél felfedezni a kanadai magyar szervezetek és a mai magyar kormány értékei között, az nem azért van, mert az évtizedek óta ugyanúgy gondolkodó magyar szervezetek alkalmazkodtak a magyar kormányhoz, hanem azért, mert a jelenlegi magyar kormány értékrendszere végre megegyezik a szervezett kanadai magyarság többségének az irányultságával, azaz a magyarság sorskérdéseit szívén viselő, demokratikus értékeket valló, szabadságszerető gondolkodásmóddal.

A fenti idézet másik sértő és valótlan állítása pedig az, hogy szervezeteink vezetői megpróbálják megfélemlíteni a magyar kormány külföldi kritikusait, köztük a vádirat szerzőit. Ennek sajnos épp az ellenkezője igaz, hiszen a vádirat szerzői azok, akik megtagadják a kanadai magyar szervezetek vezetőitől a szabad véleménynyilvánítás jogát! Gondolunk itt Ft. Androvich Tamás montreáli plébános vádiratban idézett szavaira, amelyekért a vádirat szerzői Tamás atya ellen - tudomásunk szerint - feljelentetéssel éltek. Mi ez, ha nem egy kísérlet a kanadai magyar szervezetek vezetőinek a szabad vélemenynyilvánítási jogának a korlátozására, sőt mi több: megfélemlítésére? S mindezt a vádirat szerzői olyan felszólításokkal tetézték meg internetes fórumokon, miszerint egy pap törődjön “a szegények, a lelkileg sérültek, az elesettek, a hívők lelki gondjaival (…), és ne ócska, hazug, pártpolitikai retorikával szennyezze a közösségi levegőt”, azaz, hogy nemzeti vagy társadalmi kérdésekhez pap ne szóljon hozzá. Az ilyen felszólítasok a kommunista idők módszereit idézik, amelyek Kanadában való meghonosítása ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Kanada egy szabad ország, ahol az alapvető szabadságjogok, beleértve a szabad véleménynyilvánítás joga is, mindenkit megillet.

Zárszóként tehát elmondható, hogy meglátásunk szerint nem a mai magyar kormány vagy a kanadai magyar szervezetek távolodtak el a demokratikus értékektől, hanem éppen a vádirat szerzői, mégpedig azzal, hogy ellentmondást nem tűrő módon egy szűk elit nézeteit probálják ráerőltetni a többségre, ezzel tökéletesen kimerítve az általuk felvetett “antidemokratikus viselkedés” szó jelentését, s hiteltelenné téve egész vádiratukat.

Kelt 2011. november 8-án, Ottawában.

Ha egyetért a fenti nyilatkozatban foglaltakkal, úgy kérjük támogassa azt neve, lakóhelye (város neve) és szervezete nevének feltüntetésével. Bár minden magyar honfitársunk támogatását nagyra értékeljük, a nyilatkozat szövegéhez hűen kérjük, hogy csak kanadai magyarok írják alá a fenti nyilatkozatot. Támogatásukat és együttműködésüket előre is köszönjük.

A petíció aláírása természetesen ingyenes. Az aláírás után megjelenő, adakozásra szóló felhívás nem a petíció szerzőitől, hanem az annak otthont adó amerikai weboldal üzemeltetőitől származik. Ha valaki nem kíván adakozni, akkor ezt az ablakot csak be kell csukni, az aláírás ekkor is átmegy. Az adományok tehát nem a petíció magyar szerzőit, hanem a weboldalt működtető amerikai céget gyarapítják.  


Protest against an Indictment

The undersigned members of the Canadian Hungarian organizations noted with great astonishment, that four members of the Canadian Hungarian intellectual elite published an “indictment” on the occasion of the 55th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution on the http://hungariancharter.com website, in which they attack Hungary and Hungarians in general. They do this by questioning the legitimacy of the democratically elected current government of Hungary, by questioning the independence of the Canadian-Hungarian organizations from the Hungarian Governments in general, as well as by reporting and threatening with civil court action the parish priest of the Montreal Hungarian catholic congregation, Rev. Tamás Androvich.

The authors of the more than 20-page long indictment – András B. Göllner, Christopher Adam, Éva S. Balogh and Imre Szeman – declare that the current Hungarian Government is “antidemocratic”, by which they directly imply that the people of Hungary are antidemocratic too. Since the current government received its mandate in the 2010 free elections with a two-third majority, we can safely say, that the current Hungarian Government carries out the program of national unification and economic rescue with the support of the majority - that is: democratically. “Antidemocratic” would be the exact opposite of this, i.e. if a narrow elite would try to force its ideology and program on the majority against their will, just like during the communist Kádár regime. Therefore, those who call Hungary and its current government “antidemocratic” are also calling the Hungarian Nation supporting them “antidemocratic”, the same Hungarian Nation that over the centuries sacrificed so much of its blood for freedom and democracy. We find this label deeply offensive and reject it in no uncertain terms.

We also reject the statement of the authors of the indictment according to which: “The Orbán Government tries to frighten their critics abroad through the leaders of the emigrant organizations”. This statement is offensive and untrue for two reasons. Firstly, it assumes that all leaders of our organizations - and logically all their members, who elected them - are incapable of independent thought and that they are all under the influence of the prevailing Hungarian governments. If this was correct, than under the previous socialist-liberal governments, we would have heard a lot of socialist rhetoric from the Canadian-Hungarian organizations. That was not the case. Most members of the Canadian-Hungarian organizations experienced communism first-hand and sought refuge in Canada to escape from the tyranny of communism. Therefore, the émigré Hungarian organizations traditionally did not seek contact with the ruling neo-communist (so called socialist/liberal) regimes. Thus, if someone feels that there are similarities between the values of the Canadian-Hungarian organizations as well as those of the Hungarian Government nowadays, this is not because the Canadian-Hungarian organizations follow the prevailing Hungarian government philosophy, but because the values of the current Hungarian government finally agree with that of the majority of the members of the émigré organizations. These are the ideas of a heartfelt interest in the fate of the Hungarian nation, commitment to democratic values and the love of freedom.

The second offensive and untrue statement is that the leaders of the Canadian-Hungarian organizations try to frighten the critics of the current government abroad, among them the authors of the indictment. Unfortunately, the opposite is true, since the authors of the indictment are the ones, who deny the right of the Canadian-Hungarian organizations to express their opinions freely. We refer here to the case of Rev. Tamás Androvich, whose words were quoted in the indictment and for which the authors reported him and threatened him with civil court action. What is this if not an attempt to prevent the right of free speech of the leaders of the Canadian-Hungarian organizations, or even worse: an attempt to frighten them? The authors of the indictments topped this by stating in a comment on their website that ”a priest should just mind: the poor, the injured souls, the fallen, and the spiritual problems of the faithful and not to pollute the community with cheap, false, partisan political rhetoric”. In other words: priests should not be allowed to express their opinions on national or community matters. This kind of thinking inherently reminds us the worst of the communist times, - where priests were not allowed to speak up in other than strictly church matters - and we strenuously object to the import of these tyrannical ideologies to Canada. Canada is a free country, where the basic rights of freedom, including the right of free speech and expression is the right of everyone.

In closing, we can say that it is not the Hungarian government or the Canadian-Hungarian organizations who abandoned some of the democratic values, but rather the authors of the indictment. They were the ones who, by their intolerant thinking, tried to force the views of a narrow elite onto the majority, by this perfectly exhausting the meaning of the term “antidemocratic behavior” and discrediting their entire indictment.

Dated 8 November 2011 in Ottawa, ON. 

If you agree with the content of the above, we ask you to support this by adding your name, residence (name of city) and the name of your organization (if any). Even though we greatly appreciate the support of all our Hungarian fellow countrymen, we ask that in line with the spirit of the above text, only Canadian Hungarians sign the above statement. We thank you for your support and cooperation.    

Sponsor

Feszty Dániel

Links

Share for Success

Comment

382

Signatures