Enea Çoku 0

Peticion për ndarjen e tarifës së shkollës në keste

31 people have signed this petition. Add your name now!
Enea Çoku 0 Comments
31 people have signed. Add your voice!
4%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


KËRKESË
KËRKUESI: Grupi i Masterit Profesional, Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Dega “Energjetikë”
OBJEKTI: Mbi pagesën e tarifës së vitit akademik 2019-2020
DREJTUAR: z. Orion Zavalani,
Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike
I nderuar z. Zavalani,
Si pasojë e pandemisë së Covid-19 e cila preku vendin tonë, shprehim njëzëri shqetësimin se pagesa e tarifës totale prej 66 mijë lekësh të reja në një këst të vetëm, është një ngarkesë shumë e madhe për gjendjen tonë ekonomike si studentë, njësoj si dhe për prindërit tanë.
Duke marrë në konsideratë rastet e studentëve të cilët do të diplomohen këtë sezon, në sezonin e vjeshtës, por edhe studentët të cilët janë në gjendje ekonomike për ta paguar tarifën e plotë me një këst, propozojmë:• Ndarjen e pagesës së tarifës me dy këste për të gjithë studentët. Kësti i parë të paguhet në ditët në vijim (sipas instruksioneve të zyrës së financës) dhe kësti i dytë të paguhet nga përfundim i këtij sezoni deri në fillimin e sezonit të vjeshtës, sipas mundësive ekonomike të të gjithë studentëve.• Pagesën e tarifës me një këst për të gjithë studentët që kanë mundësi ekonomike dhe shprehin dëshirën për ta realizuar këtë pagesë.Shpresojmë që kërkesat dhe sugjerimet tona të merren në konsideratë.


KËRKUESIT
Grupi i Masterit Profesional,
Universiteti Politeknik i Tiranës,
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike,
Dega “Energjetikë”


Share for Success

Comment

31

Signatures