Bita Joorabdooz Tehran 0

اتحاد و برابری اقوام ایران

62 people have signed this petition. Add your name now!
Bita Joorabdooz Tehran 0 Comments
62 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

با امضا کردن این تقاضا به ما بپیوندید تا در راستای اتحاد اقوام ایرانی بتوانیم این سوالات را به گوش اپوزیسیون و کلیه کسانی که می خواهند در ایران آزاد فردا نقشی داشته باشند برسانیم.

ایران، با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر که متشکل از اقوام گوناگون است، همواره درگیر تبعیض های قومیتی بوده و همین امر موجب ایجاد شکافی میان اقوام شده است و با سیاست های تفرقه اندازانه رژیم جمهوری اسلامی روز به روز این شکاف عمیق تر شده تا جایی که امروزه بیم تجزیه می رود.

در ایران فردا، انتظار می رود گروه یا سیستمی که به قدرت می رسد در راستای ترمیم این شکاف گام بردارد لذا بر آن شدیم سوالاتی که شاید امروز در ذهن تک تک ایرانیان وجود دارد را با صدای بلند بپرسیم و انتظار داریم پاسخی درخور از مدعیان آزادی و برابری ایران فردا دریافت کنیم.

  • همانگونه که مستحضر هستید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حقوق اقوام برشمرده شده، اما جامه عمل به آن پوشانده نشده است. جایگاه اقوام از لحاظ حقوقی و سیاسی در قانون اساسی شما چیست؟ و چه برنامه ای برای به انجام رسیدن آنها دارید؟
  • دیدگاه شما در مورد فعالیت احزاب قومیتی در آینده ایران چیست؟
  • از آینده ایران چند قومیتی چه تصویری می توانید ارائه کنید؟
  • ریسک تجزیه را چقدر می بینید و برای مقابله با آن چه برنامه هایی دارید؟
  • با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی 40 سال در حال ایجاد تفرقه و دشمنی بین اقوام بوده و در این مدت کدورتهای زیادی ایجاد شده است، چه برنامه ای برای فرهنگسازی جهت نزدیکی اقوام و نیز رفع این کدورتها در نظر گرفته اید؟

Share for Success

Comment

62

Signatures