Nohoind Hairtai 0

Улсын хэмжээнд нохойн зодооныг хориглох хууль гаргах

1311 signers. Add your name now!
Nohoind Hairtai 0 Comments
1311 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Facebook-р янз бүрийн нохдын зодоон зохион байгуулж байгаа нь их харагддаг боллоо. Саяхан гэхэд л 28-ны өдөр болсон байна. Энэ бол зугаа биш. Бооцоо авч байна, хууль зөрчиж байна. Үр хүүхдээ багаас нь амьтан бол харгис зүйл мөн хүн амьтанд харгис хандаж болно гэсэн ойлголт өгч байна. Монголчууд бид саруул ухаантай л юм бол энэхүү аймшигт харгислыг зогсоох хэрэгтэй! Улсын хэмжээнд нохойн зодооныг хориглох хууль батлахыг дэмжиж байгаа бол та үүнийг түгээж дэмжлэг үзүүлнэ үү.

Share for Success

Comment

1311

Signatures