Sushyant Zavarzadeh 0

درخواست از رئیس جمهور آقای روحانی برای پایان دادن به فیلتر توییتر

152 people have signed this petition. Add your name now!
Sushyant Zavarzadeh 0 Comments
152 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

شبکه های اجتماعی جزء جدا ناپذیر زندگی امروز هستند. امروزه کمتر کسی را می یابید که در یک شبکهی اجتماعی عضو نباشد. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و ... بخشی از زمان روزانه ی مردم را در سراسر جهان به خود اختصاص میدهند. در این میان، تاثیر توییتر از دیگر شبکه های اجتماعی برجسته تر است. چهره های سرشناس، بازیگران، خوانندگان و سیاستمداران سراسر جهان در توییتر عضو هستند و فعالیت می کنند. در ایران نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور آقای روحانی، وزیران دولت، نمایندگان مجلس، بازیگران و خوانندگان در توییتر فعالیت مستمر و جدی دارند.

شوربختانه نگرش گروه ها و افراد تندرو در ایران این است که توییتر محتوای مجرمانه دارد و باید فیلتر بماند. اما اگر به شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و ... نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که محتوای مجرمانه در این شبکه های اجتماعی به مراتب فراتر از توییتر است اما فیلتر نیستند. از سوی دیگر اگر توییتر فضایی نامناسب بود رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز رئیس جمهور در آن فعالیت نمی کردند.

جناب آقای روحانی، رئیس جمهور برگزیده ی مردم ایران

شما به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در بالاترین سمت نهاد نظارت بر فیلترینگ، جای گرفته اید. شما در وعده های انتخاباتی خود به ضرورت گسترش اینترنت و دسترسی آزاد به گردش اطلاعات تاکید کردید و بیان نمودید که مردم بهتر از دولت ها می توانند در زمینهی فرهنگی ورود کنند و باید مسئلهی فرهنگ را به مردم واگذار کرد. مردم ایران نماینده ی فرهنگ و تاریخی دیرینه هستند و با تولید محتوا به زبان پارسی به گسترش فرهنگ و شناخت بهتر مردم جهان از ایران کمک می کنند.

ما کاربران شبکه ی اجتماعی توییتر با توجه به حقوق شهروندی و وعده های انتخاباتی درخواست می کنیم که برای رفع فیلترینگ توییتر که کاری غیرمنطقی، غیرقانونی و خلاف حق مردم است اقدام کنید.

سپاسگزاریم

Share for Success

Comment

152

Signatures