P. Kramer 0

Rechtbanken verdienen grondig onderzoek

13 people have signed this petition. Add your name now!
P. Kramer 0 Comments
13 people have signed. Add your voice!
13%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ik ben woedend! Elke dag raken in Nederland ongeveer dertig kinderen het contact met hun vader kwijt. Elke dag opnieuw, dat is elk jaar ongeveer 10.000 kinderen. Soms raken kinderen het contact met de moeder kwijt, doch in 90 % van de gevallen is het de moeder die omgang frustreert. Door valse beschuldigingen te uiten, of door alle communicatie te blokkeren. Kinderen zijn opeens de helft van hun familie kwijt. De wet is helder en klaar, maar in het familierecht telt de wet niet. Het is niet een strijd tussen ouders. Evenmin is er sprake van een beschikking waar de vader zich niet bij kan neerleggen. Nee, er is sprake van polariserende rechtsmacht die de moeder in de kaart speelt. Wij vinden dat de rol van de rechtbank (parlementair) onderzoek verdient. Er kan niet langer worden volstaan met de zogeheten onafhankelijkheid van de rechterlijke macht of het onterechte vertrouwen dat rechters hun werk netjes doen. Feiten worden verdraaid ten gunste van moeder, in 90 % van de gevallen waarin omgang wordt afgewezen of vader anderszins in het ongelijk wordt gesteld wordt de schuld aan de vader gegeven. Wij vinden dat niet in het belang van ons kind, en het getuigt van de falende rechtsmacht. De polariserende rol van de rechtbanken, de keiharde leugens en verdraaiingen in beschikkingen, het past ons inziens niet in een rechtstaat en toch is er al tientallen jaren sprake van. Zolang dit niet wordt opgelost is wetgeving ten dode opgeschreven en blijft een kwart van de kinderen binnen een jaar na de scheiding het contact met hun vader verliezen. Leden van de Tweede Kamer, als wetgevende macht heeft u een verantwoordelijkheid om u een juist beeld te vormen van de werkelijkheid en waar nodig passende maatregelen voor te stellen. Wij vragen u het handelen van de rechtbanken aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Share for Success

Comment

13

Signatures