Theodorus Snellen 0

Tulband in de klas moet mogen!

1036 signers. Add your name now!
Theodorus Snellen 0 Comments
1036 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Onderteken deze petitie als je vind dat het dragen van een tulband of patka, door Sikh kinderen, in op de Vlaamse lagere en middelbare scholen moet mogen. 

Door het algemeen verbod op het dragen van religieuze symbolen in het GO! onderwijs en de algemeen gebezigde norm van een 'petten' verbod in het Katholieke onderwijs worden een aantal fundamentele grondrechten van sikh kinderen (en hun ouders) geschonden;

- Het recht op vrije onderwijskeuze

- Het recht op vrije godsdienst beleving

- Het recht op vrije meningsuiting

- Het recht van ouders om hun kinderen naar hun normen en waarden op te voeden. 

Het GO! zegt actief pluralisme voor te staan. Wij constateren dat het verbod op religieuze symbolen hier lijnrecht tegenover staat. Het katholieke onderwijs zegt open te staan voor iedereen die het Christendom respecteert, van wederzijds respect blijk echter in de praktijk geen sprake.  

Ten overvloede; Wij pleiten er zeker niet voor dat iedereen een tulband zou moeten gaan dragen. Wij pleiten ervoor dat dit voor iedereen echter een vrije keuze moet zijn, niet opgelegd door individuele scholen of semi-overheids instellingen zoals het GO!.

Sponsor

www.sikhs.be

Links

Share for Success

Comment

1036

Signatures