KAKAI O TONGA KAHA'U 'OKU TOE LELEI ANGE 0

TTT PETITION

KAKAI O TONGA KAHA'U 'OKU TOE LELEI ANGE 0 Comments
458 people have signed. Add your voice!
46%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SIOSIUA TOKI AND TTT GROUP have compelling evidence that some of the 8 victims of the 16/11 Riot in Tonga were killed. The Group in partnership with Lady Justice are calling on the Tongan Government to open a murder investigation.

Evidence supports that some of the victims were decapitated.

We owe a duty to the society we live in to bring justice and closure for the Victims and their families. Furthermore, the Kingdom deserves peace and finality in order to heal.

Kainga Tonga, kuo laui ta'u 'a e tangi tangi mai pe 'a e ngaahi laumalie na'e pekia he fakaloloma na'e hoko 'i he 16/11 'i Nuku'alofa. Kuo mau ongona 'a e tangi mei he 'Univeesi pea 'oku mau tu'u 'o fakatangi atu ki he Tonga kotoa ke mou ala mai ke tau poupou ki he ngaahi fakatangi ko eni 'oku fai ki he ngaahi pule'anga ki muli ke fai hano to e fakatotolo'i fakalelei 'a e tamate na'e hoko 'i he 'aho 16 Novema 2006. Kuo haa mai koe ni'ihi 'o e kau pekia na'e tu'usi honau fofonga ('ulu) pea fakafoki kinautolu ki honau ngaahi famili ka na'e 'ikai fai hano fakahaa 'oku 'ikai ha fofonga ('ulu) ia 'i he ngaahi sino 'e ni'ihi.

'Oku tukuaki'i e kau polisi ('o fakatatau ki he PTOA) ko ki nautolu na'a nau fai 'ae tamate ko eni pea tukuaki'i na'e fakahoko e tamate ko eni 'i he feitu'u kehe pea toki fetuku mai e kau pekia ki he Shoreline.

Moe faka'apa'apa lahi atu

Siosiua Toki, Kulupu TTT and LJShare for Success

Comment

458

Signatures