محسن آزاد 0

نامه دانشجویان دانشکده داروسازی اردبیل به رئیس سازمان غذا و دارو؛ دکتر رسول دیناروند

محسن آزاد 0 Comments
97 people have signed. Add your voice!
65%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رسول دیناروند

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

با سلام

احتراما با عنایت به نامه شماره 5785/665 به مورخه 28/01/96 مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی اردبیل به استحضار می رساند، ساختمان مورد استفاده جهت داروخانه آموزشی جزئی از فضای آموزشی دانشکده می باشد و علاوه بر داروخانه، بخشی از آزمایشگاهها و کلاسها و همچنین انبار دارویی دانشکده به دلیل کمبود فضای فیزیکی در این محل آماده سازی شده است و در بازرسی های وزارتی و شورای آموزش و تخصصی داروسازی جزء چک لیست فضای آموزشی مورد تایید قرار گرفته است و همچنین در جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان به آموزشی بودن این فضا تاکید شده است و مجوزهای کمسیون ماده 20 و غذا و دارو نیز تایید کننده این امر می باشد بنابراین ادعای انجمن داروسازان اردبیل مبنی بر فاصله بین فضای فیزیکی دانشکده و داروخانه آموزشی بی مورد و غیر قابل قبول می باشد لذا با توجه به واحد کارآموزی ارایه شده و آسیب های آموزشی ناشی از تاخیر ایجاد شده، ما دانشجویان داروسازی اردبیل تقاضا داریم که داروخانه آموزشی هر چه سریعتر در این محل افتتاح گردد.

با احترام

از طرف دانشجویان داروسازی اردبیل

رونوشت:

- قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

- مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

- ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

- ریاست دانشکده داروسازی اردبیل

Share for Success

Comment

97

Signatures