Andreas Niehaus 0

Toetsbeleid UGent

48 people have signed this petition. Add your name now!
Andreas Niehaus 0 Comments
48 people have signed. Add your voice!
48%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Verzoek aan de Onderwijsraad van de Universiteit Gent [Mail van 18.12.2012 aan de lesgevers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte vanwege de Kwaliteitscel Onderwijs (KCO): De Universiteit Gent werkt momenteel - via de Onderwijsraad - een toetsbeleid uit om de 'kwaliteit van het toetsen' te bevorderen. Een expliciet toetsbeleid en systematische kwaliteitsbewaking op de evaluatieprocessen vormen immers belangrijke elementen in het nieuwe accreditatiekader en zullen bijgevolg in toenemende mate een rol spelen bij de onderwijsvisitaties. Voor een aantal collega's speelt dit ook een rol in het kader van het nieuwe ZAP-bevorderingsbeleid aan de hand van gepersonaliseerde doelstellingen. .... We geven u dan ook graag mee dat de KCO bij het einde van de examenperiode in februari 2013 de examenvragen van alle opleidingsonderdelen zal opvragen bij de verantwoordelijke lesgevers.] De ondergetekenden, lesgevers aan de Universiteit Gent, verzoeken om het op stapel staande 'toetsbeleid' aan onze universiteit te beperken tot: 1. Een ruim aanbod aan infosessies en trainingen m.b.t. allerlei vormen van examens, evaluaties en toetsingen van de leerstof; 2. Een goed georganiseerde evaluatie van de examenvormen door de studenten. Deelname aan de docententrainigen m.b.t. examenvormen en de studentenevaluaties kunnen elementen zijn bij de periodieke evaluaties van de lesgever. De planlast en de talrijke controlemechanismen voor nagenoeg elk aspect van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn zeer hinderlijk geworden voor het goed functioneren van het academische personeel en dreigen bij een aantal mensen een malaise te veroorzaken. We verzoeken de onderwijsraad dan ook geen nieuwe administratie in het leven te roepen die zich met toetsbeleid moet gaan bezighouden en de vraag om de examenvragen in te leveren te schrappen. Initiatiefnemers: Jacques Van Keymeulen, Andreas Niehaus, Baz Lecocq, Mark Janse, Danny Praet.

Links


Share for Success

Comment

48

Signatures