't landhuis Gent 0

Braak & anti-kraak voor sociaal-ecologisch project 't Landhuis?!

851 signers. Add your name now!
't landhuis Gent 0 Comments
851 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Beste Gentenaars,
Beste Gentse verenigingen,
Beste beleidsmensen,
Beste sympathisanten, bezoekers van ’t landhuis,

Graag brengen we je op deze manier op de hoogte van enkele recente ontwikkelingen waarover wij zeer sterk verontwaardigd zijn. Stad Gent verkiest immers het sociaal-ecologisch project ’t landhuis uit de weg te vegen voor braak en anti-kraak!

‘t Landhuis

‘t Landhuis bevindt zich in de Warmoezeniersweg 10, in een groene zone op een boogscheut van het centrum van Gent en werd jarenlang gebruikt om er verschillende thuislozen en daklozen met psychische problemen onderdak en tewerkstelling te bieden in een sociaal-ecologisch project. Op die manier droegen zij hun steentje bij aan de maatschappij. Dit project werd mee opgevolgd door Ateljee vzw. Zij kweekten er bio- groenten voor hun sociale restaurants, tot ze besloten andere oorden (Melle) op te zoeken wegens wijziging van bestemming van de gronden.

Reeds 2 jaar namen wij ’t landhuis op de oude locatie terug in hergebruik en zetten de geest en traditie van ’t landhuis verder. De tuintjes werden prompt terug in gebruik genomen en verdeeld in collectieve en (gratis) individuele biologische volkstuintjes voor enthousiaste Gentenaren. De daken dienden opnieuw als onderkomen voor thuislozen. Op die manier werd voldaan aan 2 noden waar een stad als Gent mee te maken heeft, nl. de stijgende vraag naar volkstuintjes en onderdak voor thuislozen. De som van 2 is echter meer dan de samenvoeging van de 2 apart. Op ’t landhuis ontstond op die manier een laagdrempelig platform voor lokaal engagement en burgerinitiatief. Er vonden workshops, infoavonden, en skillshare plaats. Iedere zondag (behalve in de winter) is er een volkskeuken met groenten uit eigen tuin. Mensen kunnen er voor vrije bijdrage van een stevige en gezonde maaltijd genieten. Ze leren elkaar beter kennen en wisselen ideeën uit, bv. rond hun tuintjes. Ook een fietsherstelatelier en een weggeefwinkel vonden er onderdak. Als mensen nog goede spullen hebben die ze niet meer gebruiken, leggen ze die in de weggeefwinkel. Mensen die spullen nodig hebben, kunnen die dan gratis meenemen. Tot slot vonden ook talloze vzw’s de weg naar ’t landhuis.

Ommekeer

Dit alles gebeurde steeds in onderling overleg met de eigenaar van de gronden. Op 20 december kocht Stad Gent echter het perceel aan. 
Nog geen maand later werd aan de betrokkenen van ’t landhuis duidelijk gemaakt dat ze binnen de maand zouden moeten vertrekken. Tevens moesten alle groenten die zich nog op de perceeltjes bevinden (zowel collectieve als individuele tuinen) uit de grond verwijderd worden.

Door het nieuwe antikraakbeleid van Stad Gent zouden wij moeten wijken voor een anti-kraakfirma die alles “beheert”. Het gevolg van dergelijk scenario laat zich raden: verloedering, afbraak (gepland in de zomer 2012) en braakligging voor vele maanden tot er ooit concrete werken aanvatten voor de heraanleg van de site. Tot nu toe echter, zijn daar nog geen concrete plannen voor, en al zeker niet voor het randperceel waarop ’t landhuis gelegen is. Vanwaar deze haast, als zelf nog geen concrete plannen op tafel liggen? Waarom tijdens de winter deze mensen op straat zetten? Misschien omdat in deze periode van het seizoen de tuintjes sowieso een eerder schrale indruk geven en men zo minder imagoschade hoopt op te lopen (‘men kan toch niet midden in de zomer mensen uit hun tuintje jagen?’)? Men kiest hier duidelijk zijn moment.

Het „3-stappen plan“ van Christophe Peeters

We merken dat Stad Gent het duurzame imago dat het zo graag uitdraagt, in dit dossier helemaal uitholt. Terwijl er zoveel vraag is naar volkstuintjes en tijdelijk onderkomen voor thuislozen, sluit Stad Gent haar ogen voor dit waardevol sociaal-ecologisch project. Wij kunnen maar niet geloven dat dit beleid breed gedragen wordt binnen het Stadsbestuur en de inwoners van Gent.

Het “3-stappen plan” van Schepen van Facility Management Christophe Peeters werd in 2010 goedgekeurd. Het houdt in dat in eerste instantie getracht wordt de panden in te zetten als onderdak voor thuislozen. In 2e instantie wordt gekeken of er geen vzw’s over de ruimte kunnen beschikken. Slechts in een laatste instantie wordt een zogenaamde vastgoedbeschermingsfirma (antikraakfirma) ingeschakeld.

Met betrekking tot het ’t landhuis merken we dat de eerste 2 stappen van dit, reeds repressieve, anti-kraakbeleid gewoonweg overgeslagen worden. Stad Gent liet immers weten het pand met bijhorende gronden in het beheer van een anti-kraakfirma te willen geven. Waarbij ze dus meteen voorbij gaat aan de sociale functie van dergelijke panden. Het lijkt hen blijkbaar evident dat gemeenschapsgeld gebruikt wordt voor het inschakelen van dergelijke privé-bedrijven (met een bedenkelijke reputatie), terwijl nu, op dit eigenste moment, gratis en voor niets voldaan wordt aan de eerste 2 stappen uit het fameuze 3-stappen plan. Het is werkelijk verbijsterend dat Stad Gent een project als dit, niet steunt, om maar het woord ‘boycot’ niet in de mond te nemen. Bovendien worden deze vastgoedbeschermingsfirma’s vaak ingezet voor het bewaren van historische panden of panden waar men enige waarde aan hecht. Stad Gent liet immers al weten deze zomer de sloop van de gebouwen aan te vatten. De link lijkt hier dus helemaal zoek.

Ons voorstel

Een voorstel van de gebruikers van ’t landhuis tot het opstellen van een precaire gebruiksovereenkomst werd door het Kabinet Peeters meerdere malen geweigerd zonder enige argumentatie. Het stemt ook tot nadenken dat het project zelfs nog nooit werd bezocht door iemand van het Kabinet Peeters, we vermoeden dat ze het landhuis enkel kennen van op een luchtfoto op Google Maps.

Wij, mensen van ’t landhuis, willen zeer graag dit breed gedragen project verderzetten en hopen alsnog op een kentering in dit dossier. Wij geloven niet in het 3-stappenplan en menen dat dit lokaal engagement en een burgerinitiatief als dit, vaak in de kiem smoort.

Wij zoeken hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak. Daarom vragen we aan de organisaties en lezers van deze brief om ons te steunen en mee druk uit te oefenen. Je kan dit onder andere doen door deze online petitie te ondertekenen en ons verder te volgen via diverse kanalen.

Alvast bedankt,

't landhuis

Meer info over ’t landhuis en enkele foto’s:
http://tlandhuis.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/179539265480426/
e-mail: landhuis@riseup.net

Links


Share for Success

Comment

851

Signatures